Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Oleśnica - Projekt pt. "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia"

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" oraz Demokratyczną Unią Kobiet realizuje projekt pt....

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia".

PUP Oleśnica - Projekt pn. "Dolnośląskie Kobiety Biznesu"

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy informuje o projekcie pn. "Dolnośląskie Kobiety Biznesu" realizowanym przez Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński.

PUP Oleśnica - Staże w ramach programu POWER dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy prosi osoby bezrobotne do 30. roku życia, zainteresowane odbyciem stażu, o pilny kontakt z doradcą klienta.

PUP Ząbkowice Śląskie - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z firmą Promedica Care

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 12 czerwca 2017 roku w godz. 11.00 – 13.00 na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp. z o.o., która poszukuje...

PUP Ząbkowice Śląskie - Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 14 lipca 2017 roku na indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Niemieckiego Dnia Doradczego.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu konkursowego pt....

PUP Jawor - Nabór wniosków w ramach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, w związku z otrzymaniem środków z PFRON, ogłasza od dnia 22 maja 2017 r. nabór wniosków o organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej, skierowanie na szkolenie...

PUP Zgorzelec - Nabór wniosków ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150 000 zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

PUP Zgorzelec - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje o naborze wniosków o staż ze środków PFRON.

PUP Zgorzelec - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków PFRON.

PUP Zgorzelec - Aktywizacja zawodowa osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (III)”.

PUP Zgorzelec - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30. roku życia w powiecie zgorzeleckim”.

PUP Wałbrzych - Staże dla bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków o staż, iż ich nabór zostaje przedłużony do 31.07.2017 r.

PUP Wrocław - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych.

PUP Wrocław - Informacja o środkach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu posiada wolne środki w wysokości 160 000 zł na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu...

PUP Wrocław - Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje o naborze wniosków o bony na zasiedlenie.

PUP Lubin - Nabór kandydatów do udziału w projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska”.

CIiPKZ we Włocławku - Harmonogram zajęć w II kwartale 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku w II kwartale 2017 roku.

PUP Oleśnica - Praca w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy zaprasza do udziału w rekrutacji do pracy w Policji.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?