Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca...

PUP Wałbrzych - Nabór wniosków ze środków PFRON-u

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkańca Miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) środków na podjęcie...

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków na staż dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze zaprasza pracodawców/przedsiębiorców do udziału w programie specjalnym pn. „Aktywność szansą na pracę", w ramach którego przewidziano nabór wniosków na staż.

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków na staż - POWER

Na staż kierowane będą wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie w wieku 18-29 lat (poniżej 30. roku życia) należące do kategorii NEET.

PUP Wałbrzych - Nabór do zawodowej służby wojskowej

5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych.

PUP Wałbrzych - Doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca...

PUP Wałbrzych - Nabór do zawodowej służby wojskowej

5 Lubuski pułk artylerii w Sulechowie prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych.

PUP Wałbrzych - Plan szkoleń grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przedstawia plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

PUP Ząbkowice Śląskie - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 19 marca 2018 roku o godz. 12.00 na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z agencją pracy Promedica Care Sp. z o.o., która poszukuje osób na...

PUP Wałbrzych - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na wybrane szkolenia indywidualne.

PUP Wałbrzych - Wykaz porad grupowych w II kwartale 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przedstawia wykaz porad grupowych przewidzianych do realizacji w II kwartale 2018 r.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o bony dla osób poniżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje o naborze wniosków o przyznanie: bonu szkoleniowego, bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego, bonu na zasiedlenie (wartość bonu wynosi...

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o organizację robót publicznych

Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie 35 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia dla osób powyżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu...

PUP Zgorzelec - PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że od 29 stycznia br. do 20 lutego br. na stanowisku informacji (parter) będzie wydawana informacja PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz o pobranych...

PUP Zgorzelec - Oferta dla wszystkich osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza zarejestrowane osoby bezrobotne do składania wniosków na różne formy wsparcia.

PUP Zgorzelec - Zaproszenie pracodawców do współpracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza pracodawców do składania wniosków na różne formy wsparcia.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?