Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Bolesławiec - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że dysponuje środkami z rezerwy ministra na finansowanie szkoleń indywidualnych dla bezrobotnych niepełnosprawnych.

PUP Jelenia Góra - Rejestracja oświadczeń cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy...

PUP Milicz - Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu zaprasza do udziału w giełdzie pracy organizowanej dla Sanpro Interim BPO Sp. z o.o. Sp. K.

PUP Góra - Europejskie Dni Pracodawców 2017

W dniach 13-24 listopada 2017 r. obchodzone są Europejskie Dni Pracodawców 2017 zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy...

PUP Legnica - Bezpłatne szkolenia

Zwiększaj swoje możliwości na rynku pracy dzięki darmowym szkoleniom!

PUP Legnica - Europejskie Dni Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na Europejskie Dni Pracodawców 23 listopada 2017 r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 13.00.

PUP Legnica - Dodatkowe formy pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że w związku z wejściem w życie programu "Za życiem" urzędy pracy dysponują dodatkowym katalogiem form pomocy dedykowanych w sposób szczególny opiekunom...

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Milicz - Informacje o środkach

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje o aktualnie dostępnych środkach finansowych na różne formy wsparcia.

PUP Wrocław - E-Składka - jeden przelew na własny rachunek w ZUS

ZUS informuje o możliwości opłacania przez firmy, przedsiębiorców oraz osoby samozatrudnione - od 1 stycznia 2018 r. - wszystkich składek ZUS jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku...

PUP Oleśnica - Dodatkowe środki na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach klęski żywiołowej

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach, na których w 2017 roku miały miejsce klęski...

PUP Oleśnica - Dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 144,3 tys. zł z rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, powyżej 30. roku...

PUP Oleśnica - Aktualne nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy przypomina o trwających naborach wniosków.

PUP Wrocław - Staże dla osób do 30 r. ż.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przypomina, że nadal są dostępne środki na organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku.

PUP Ząbkowice Śląskie - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 1 września 2017 roku o godz. 10.00 na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z agencją pracy InterKadra Sp. z o.o. rekrutującą na stanowiska:...

PUP Oleśnica - Program Rodzina 500+

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie 500+, które będą wypłacane od 1 października, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczeń z funduszu...

PUP Ząbkowice Śląskie - Szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby bezrobotne do korzystania z oferty szkoleń grupowych.

PUP Ząbkowice Śląskie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

PUP Zgorzelec - Aktywizacja zawodowa osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (III)”.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?