PUP Zgierz - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy z Zgierzu uprzejmie informuję, iż od dnia 1.07.2018 roku rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Nysa - Nowa oferta kształcenie zawodowego z gwarancją zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przy współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie prowadzi nabór dla osób, które chcą zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje lub przekwalifikować się.

GUP Gdańsk - Gdański Urząd Pracy poruszy miasto

Od kilku dni na stronie internetowej miejskiego przewoźnika – Gdańskich Autobusów i Tramwajów – można znaleźć ogłoszenie o możliwości podjęcia zatrudnienia w zawodzie kierowcy autobusu.

PUP Wyszków - Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

PUP Malbork - Nabór na szkolenie pn. Specjalista ds. rachunkowości I stopnia

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku planuje organizację w okresie od lipca do sierpnia bieżącego roku szkolenia pn. Specjalista ds. rachunkowości I stopnia

PUP Malbork - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w dniach 21.06.2018 r. – 5.07.2018 r. (do godz. 14:00) prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności...

PUP Malbork - Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w dniach 21.06.2018 r. – 5.07.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób...

PUP Malbork - Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w dniach 21.06.2018 r. – 5.07.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób...

PUP Malbork - Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż w dniach 21.06.2018 r. – 5.07.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

PUP Chorzów - Oferta wsparcia zatrudnienia dla drukarni fleksograficznych

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, że posiada środki finansowe na wsparcie zatrudnienia w drukarniach fleksograficznych.

UP Gdańsk - Nabór wniosków o staż

Gdański Urząd Pracy aktualnie prowadzi nabór wniosków o staż i zachęca pracodawców do składania wniosków.

UP Gdańsk - Gdański Urząd Pracy oraz brytyjski koncern HR będą wspólnie szukać pracowników

Gdański Urząd Pracy rozpoczyna poszukiwania osób, które chciałyby swoją zawodową przyszłość związać z sektorem HR w międzynarodowej firmie, ale nie posiadają wystarczających kompetencji w zakresie...

PUP Wrocław - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków o sfinansowanie szkoleń ze środków KFS.

PUP Wałbrzych - Wykaz porad grupowych na III kwartał 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przedstawia wykaz porad grupowych przewidzianych do realizacji w III kwartale 2018 roku.

PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce, lub podmioty świadczące...

PUP Wałbrzych - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych do składania wniosków.

PUP Wałbrzych - Dotacje na założenie firmy - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków RPO.

PUP Wałbrzych - Dotacje na założenie firmy - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER.

PUP Brzesko - Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji oraz organizację stażu dla osób powyżej 50. roku życia lub niepełnosprawnych powyżej 30. roku życia.

PUP Brzesko - Projekt pn. "Twoja szansa na przedsiębiorczość"

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego przewidziano m.in. bezzwrotne dotacje na założenie firmy.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?