PUP Prudnik - Program wspierający aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Opolu realizuje program wspierający aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w instytucjach administracji i służby publicznej.

PUP Prudnik - ”Lepsze jutro nadchodzi już dziś”

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku realizuje projekt pn. ”Lepsze jutro nadchodzi już dziś”, który będzie realizowany na terenie powiatów: prudnickiego, głubczyckiego, nyskiego, namysłowskiego i...

PUP Prudnik - „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”

W związku z realizowanym przez Fundację Rozwoju Śląska programem „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, w którym Fundacja pełni rolę Pośrednika Finansowego w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa...

PUP Krasnystaw - Aktywizacja osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż od 1.01.2017 do 31.07.2018 realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (III)” w ramach...

PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca...

PUP Wałbrzych - Nabór wniosków ze środków PFRON-u

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkańca Miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) środków na podjęcie...

PUP Wyszków - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie prowadzi nabór wniosków o staż w ramach projektu POWER 2018.

PUP Wyszków - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WM 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

PUP Wyszków - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Mazowsze 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu "MAZOWSZE 2018 - rezerwa".

PUP Elbląg - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie z PFRON-u zwrotu dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub...

PUP Kielce - Środki PFRON na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach dysponuje środkami PFRON na staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

PUP Janów Lubelski - Wykaz porad grupowych w II kwartale 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prze4dstawia wykaz porad grupowych przewidzianych do realizacji w II kwartale 2018 roku.

PUP Janów Lubelski - Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Jaworzno - Mobilny Punkt Informacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zapraszają do skorzystania z bezpłatnego spotkania dotyczącego wsparcia dla osób zamierzających...

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków na staż dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze zaprasza pracodawców/przedsiębiorców do udziału w programie specjalnym pn. „Aktywność szansą na pracę", w ramach którego przewidziano nabór wniosków na staż.

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków na staż - POWER

Na staż kierowane będą wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie w wieku 18-29 lat (poniżej 30. roku życia) należące do kategorii NEET.

PUP Bytów - Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

PUP Suwałki - Prace interwencyjne - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, w ramach projektu "Aktywizacja...

PUP Szamotuły - Projekt skierowany do osób powyżej 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje projekt skierowany do osób powyżej 29. r.ż., w ramach którego przewidziano: staże,
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?