Powrót

Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne w Wielkiej Brytanii Planujesz powrót do kraju z Wielkiej Brytanii i zastanawiasz się, co stanie się
z Twoją emeryturą, prawem do zasiłku dla bezrobotnych, świadczeniami rodzinnymi i innymi prawami? Dzięki przepisom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wracając do Polski, nie tracisz ochrony
w zakresie zabezpieczenia społecznego.

W tym rozdziale omawiamy następujące kwestie:

  • Formularz E 104
    Gdzie wystąpić o wydanie formularza E 104?
  • Formularz U1 (dawniej E 301)
    Kiedy i do jakiej instytucji można wystąpić o wydanie formularza U1?
  • Zasiłek dla bezrobotnych
    Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii? Czy można go transferować do Polski?
  • Emerytura
    Komu przysługuje w Wielkiej Brytanii emerytura? Gdzie możemy uzyskać wyliczenie naszych składek  emerytalnych za okres pracy w tym kraju?
  • Zasiłki rodzinne
    Podstawowe rodzaje zasiłków z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka oraz możliwości transferu  tych świadczeń do Polski.