Powrót

Ogłoszenia KE

Ogłoszenia KE

 

Aktualne zaproszenia do składania wniosków i ofert, a także szczegółowe informacje na temat programu EaSI znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081