Powrót

Stawki ZUS dla przedsiębiorców

Stawki ZUS dla przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z tzw. ZUS-u preferencyjnego stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł.

Wysokości poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

W 2018 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3 554,93 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 r.). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r., począwszy od składek należnych od 1 stycznia 2018 r., nie może więc być niższa niż: 319,94 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru). Stawka ubezpieczenia zdrowotnego na 2018 r. będzie znana na w drugiej połowie stycznia.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

Wysokości poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Ubezpieczenie zdrowotne naliczane jest na tych samych zasadach jak w przypadku ZUS-u preferencyjnego. W 2018 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3 554,93 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 r.). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r., począwszy od składek należnych od 1 stycznia 2018 r., nie może być niższa niż: 319,94 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru). Stawka ubezpieczenia zdrowotnego na 2018 r. będzie znana w drugiej połowie stycznia.

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pamiętaj! Składki na Fundusz Pracy nie opłaca się za osoby, które ukończyły 55 lat – kobiety i 60 lat – mężczyźni.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.