• Zatrudnianie cudzoziemców - cz. 1 - video
  Praca na podstawie oświadczenia

 • Nowelizacja przepisów o spółdzielniach socjalnych
  Zmiana przepisów dotyczących spółdzielni socjalnych

 • Dodatek aktywizacyjny
  Zasady przyznawania dodatku aktywizacyjnego

 • Różnice w profilach pomocy osób bezrobotnych - video
  Porównanie profili osób bezrobotnych w urzędzie pracy

 • Formy wsparcia z urzędu pracy – jak wybrać korzystną
  Formy wsparcia przypisane do I profilu pomocy

 • Zmiana czasu z zimowego na letni
  Wysokość wynagrodzenia przy zmianie czasu z zimowego na letni

 • Zwolnienia z opłacania składki na Fundusz Pracy - video
  Składki na Fundusz Pracy - zwolnienia

 • Praca tymczasowa z perspektywy pracownika
  Możliwość zdobywania rozmaitych doświadczeń na różnych stanowiskach i w wielu branżach, elastyczne godziny pracy, a przy tym dostęp do świadczeń - płatnego urlopu czy ubezpieczenia zdrowotnego. Takie możliwości daje praca tymczasowa. Ekspert LeasingTeam wyjaśnia, na czym polega i jakie warunki zatrudnienia oferuje kandydatom.

 • Termin obowiązkowej wizyty w urzędzie pracy a zwolnienie lekarskie - video
  Wyznaczona wizyta i zwolnienie lekarskie.

 • Prawo do kilku świadczeń z urzędu pracy jednocześnie
  Świadczenia z urzędu pracy, które wpływają na zasiłek dla bezrobotnych

 • Okres pobierania zasiłku
  Zasiłek dla bezrobotnych - czas pobierania

 • Formy wsparcia dla pracodawców - video
  Wsparcie z urzędu pracy dla pracodawców

 • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 roku?
  Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 • Czynniki uniemożliwiające rejestrację w urzędzie pracy
  Kto może zarejestrować się w urzędzie pracy jak bezrobotny

 • Zmiana profilu pomocy w urzędzie pracy - video
  Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku

 • Potrącenia z wynagrodzenia
  Odliczenia z wypłaty

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.