• Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych
  Czy sposób rozwiązania umowy wpływa na prawo do zasiłku dla bezrobotnych

 • Nagroda jubileuszowa
  Komu przysługuje nagroda jubileuszowa

 • Czy bezrobotnemu przysługuje urlop od urzędu pracy?
  Brak gotowości do podjęcia pracy osoby bezrobotnej

 • Termin rozpoczęcia i rozliczenia działalności gospodarczej - video
  Jak i kiedy rozliczyć środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymane z urzędu pracy?

 • Jeden rachunek zamiast czterech w ZUS
  Zasady przekazywania składek do ZUS na działalności gospodarczej

 • Środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub na zakup ziemi - video
  Korzystanie z ochrony stosunku pracy

 • Obowiązki pracodawcy w czasie upałów
  Prawa pracowników w upały

 • Urlop młodocianego pracownika
  Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dla pracownika młodocianego

 • Kto może otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej? - video
  Korzystanie z ochrony stosunku pracy

 • Praca w porze nocnej
  Dodatkowe pieniądze za pracę w nocy

 • Ruch bezwizowy z Ukrainą - zmiany w przepisach
  Ukraina zwolniona z wizy pobytowej w strefie Schengen.

 • Świadectwo pracy cz. 2 - video
  Korzystanie z ochrony stosunku pracy

 • Pierwszy urlop wypoczynkowy
  Zasady przyznawania pierwszego urlopu wypoczynkowego

 • Szersza grupa osób uprawniona do wsparcia z urzędu pracy?
  Wsparcie z urzędu pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 • Świadectwo pracy cz. 1 - video
  Wydawanie świadectwa pracy

 • Zmiany w Kodeksie pracy z początkiem 2017 r. - video
  Zmiany w kodeksie pracy, 2017 r.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.