• Urlop młodocianego pracownika
  Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dla pracownika młodocianego

 • Kto może otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej? - video
  Korzystanie z ochrony stosunku pracy

 • Praca w porze nocnej
  Dodatkowe pieniądze za pracę w nocy

 • Ruch bezwizowy z Ukrainą - zmiany w przepisach
  Ukraina zwolniona z wizy pobytowej w strefie Schengen.

 • Świadectwo pracy cz. 2 - video
  Korzystanie z ochrony stosunku pracy

 • Pierwszy urlop wypoczynkowy
  Zasady przyznawania pierwszego urlopu wypoczynkowego

 • Szersza grupa osób uprawniona do wsparcia z urzędu pracy?
  Wsparcie z urzędu pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 • Świadectwo pracy cz. 1 - video
  Wydawanie świadectwa pracy

 • Zmiany w Kodeksie pracy z początkiem 2017 r. - video
  Zmiany w kodeksie pracy, 2017 r.

 • Nowy wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących
  Prace szkodliwe dla kobiet w ciąży i karmiących

 • Zatrudnienie tymczasowe na rynku pracy
  Informacje na temat pracy tymczasowej

 • Preferencyjny ZUS a prawo do zasiłku dla bezrobotnych - video
  Staż z urzędu pracy

 • Jakie prawa ma stażysta?
  Przepisy obowiązujące przy stażu z urzędu pracy

 • Wsparcie państwa w zatrudnianiu niani
  Przepisy dotyczące umowy uaktywniającej

 • Staż z urzędu pracy – dlaczego przynosi korzyść i pracodawcy, i uczestnikowi stażu? - video
  Staż z urzędu pracy

 • Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
  Przepisy dotyczące wystawiania świadectwa pracy

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.