Rynek pracy w prawie Rynek pracy w prawie

 • 22.04.2010

  Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009r.

  Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 roku ukształtował się na poziomie 95 730 mln zł, co stanowi 7,1% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 684 365 mln zł, tj. 51,0% PKB. Według prognoz Ministerstwa Finansów w 2010 roku deficyt sektora wyniesie 97 033 mln zł, tj. 6,9% PKB, a dług 755 043 mln zł, tj. 53,5% PKB.

 • 22.04.2010

  Płatnik KRUS a prowadzenie rodziny zastępczej i rozliczenia z ZUS-em

  Jestem płatnikiem KRUS z mocy ustawy. Prowadzę również wielodzietną rodzinę zastępczą, pracując na umowę-zlecenie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 • 22.04.2010

  Już obowiązują przepisy o łatwiejszym dostępie do pomocy prawnej z urzędu

  Możliwość ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu przez sąd na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, niezwolnionej przez sąd od kosztów sądowych – przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która właśnie weszła w życie. Z pomocy profesjonalnego pełnomocnika zarówno osoby fizyczne, jak i firmy będą mogły skorzystać także wtedy, gdy będą w stanie ponieść koszty innych opłat sądowych.

 • 22.04.2010

  Prokurator generalny: niepełnosprawną asesor zwolniono zgodnie z prawem

  Poruszająca się na wózku asesor nie mogła zostać prokuratorem i została zwolniona z pracy zgodnie z prawem - twierdzi prokurator generalny w odpowiedzi przysłanej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Fundacja nie otrzymała odpowiedzi na pytanie: czy w opinii prokuratora generalnego zdolność chodzenia jest warunkiem koniecznym do wykonywania czynności prokuratorskich.

 • 22.04.2010

  UE: chcemy jednolitego obszaru sprawiedliwości

  Komisja Europejska chce podejmować działania na rzecz poprawy ochrony danych osobowych i zabezpieczenia praw oskarżonych oraz imigracji. Komisja przygotowała plan działań, które mają zagwarantować mieszkańcom pewność, że UE jest zdolna chronić ich prawa gdy przebywają zagranicą, niezależnie od tego, czy zakładają nową rodzinę, planują odejście na emeryturę, rozstrzygają spory umowne czy też zmagają się ze skutkami wypadku samochodowego.

Strony: 916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  

  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.