Rynek pracy w prawie Rynek pracy w prawie

 • 19.04.2010

  Wysokość zasiłku chorobowego w przypadku zmniejszenia etatu

  Od miesiąca jestem w ciąży, pracuję jako nauczycielka w przedszkolu, od marca pracuje 1 godzinę dziennie mniej, z czym wiąże się oczywiście mniejsza pensja. Czy jeśli pójdę na zwolnienie, to średnia będzie liczona z ostatnich 12 miesięcy?

 • 19.04.2010

  Więcej praw dla pracowników upadających firm

  Gdy sąd zagraniczny ogłosi upadłość grupy kapitałowej w której skład wchodzi przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce, jego pracownicy będą mogli otrzymać świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Taka zmiana ma nastąpić w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • 19.04.2010

  Mieszkańcy mają prawo znać protokół z posiedzenia rady gminy

  Mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z wiedzy o działalności organów gminy po to, aby racjonalnie podejmować decyzje (wyborcze, w sprawach samoopodatkowania, odwołania rady przed upływem kadencji). Nie ma więc racjonalnych i prawnych podstaw odmowy udostępnienia zainteresowanym osobom protokołów z jawnej sesji rady gminy, przeciwnie - rola mieszkańców gminy jako jej najwyższej władzy sprawia, że materiały obrad sesji powinny być udostępniane - pisze na łamach miesięcznika "Samorząd Terytorialny" dr Dorota Fleszer, wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim.

 • 19.04.2010

  Przedsiębiorcy wolą oświadczenia od zaświadczeń

  Zastępowanie wymaganych od podatnika zaświadczeń oświadczeniami oraz złagodzenie kar za przestępstwa skarbowe nieumyślne, bezskutkowe lub o mniejszej społecznej szkodliwości, to dobre propozycje zmian - twierdzą przedsiębiorcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan i oczekują od rządu dalszych kroków w tym kierunku. Generalnie Lewiatan pozytywnie ocenia projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

 • 19.04.2010

  Wypowiedzenie stosunku pracy ze względu na zwolnienie chorobowe

  We wrześniu uległem wypadkowi, po którym konieczna jest rehabilitacja. Przebywam więc obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Strony: 912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  

  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.