Rynek pracy w prawie Rynek pracy w prawie

 • 19.04.2010

  Zmiana wydziału i możliwość przywrócenia na poprzednie stanowisko pracy

  Przez ostatnie osiem lat pracowałem w wydziale zajmującym się współpracą zagraniczną i prowadzeniem pewnych projektów unijnych. Kilka miesięcy temu do innego wydziału przyjęto nowego pracownika, któremu przydzielono odebrane mi zadania.

 • 19.04.2010

  Jak nie płacić podatku z tytułu służebności osobistej?

  Kilka miesięcy temu w formie darowizny (akt notarialny) wuj przekazał nam dom, budynki gospodarcze i działkę. Dom nadaje się do kapitalnego remontu, a budynki do wyburzenia, ale gmina podniosła znacznie oszacowaną przez nas wartość nieruchomości i nałożyła na nas wysoki podatek.

 • 19.04.2010

  Wysokość zasiłku chorobowego w przypadku zmniejszenia etatu

  Od miesiąca jestem w ciąży, pracuję jako nauczycielka w przedszkolu, od marca pracuje 1 godzinę dziennie mniej, z czym wiąże się oczywiście mniejsza pensja. Czy jeśli pójdę na zwolnienie, to średnia będzie liczona z ostatnich 12 miesięcy?

 • 19.04.2010

  Więcej praw dla pracowników upadających firm

  Gdy sąd zagraniczny ogłosi upadłość grupy kapitałowej w której skład wchodzi przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce, jego pracownicy będą mogli otrzymać świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Taka zmiana ma nastąpić w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • 19.04.2010

  Mieszkańcy mają prawo znać protokół z posiedzenia rady gminy

  Mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z wiedzy o działalności organów gminy po to, aby racjonalnie podejmować decyzje (wyborcze, w sprawach samoopodatkowania, odwołania rady przed upływem kadencji). Nie ma więc racjonalnych i prawnych podstaw odmowy udostępnienia zainteresowanym osobom protokołów z jawnej sesji rady gminy, przeciwnie - rola mieszkańców gminy jako jej najwyższej władzy sprawia, że materiały obrad sesji powinny być udostępniane - pisze na łamach miesięcznika "Samorząd Terytorialny" dr Dorota Fleszer, wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Strony: 907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  

  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.