• Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców od 2019 r.
  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych - dalej PPK ma wejść w życie od 1.01.2019 r., a już od 1.07.2019 r. największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 osób, będą objęte obowiązkiem otworzenia PPK.

 • Prawa pracownika-ojca po urodzeniu dziecka w 2019 r.
  Ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zachowają w 2019 roku szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, między innymi: urlop ojcowski, urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka czy tzw. urlop tacierzyński.

 • Programy usług społecznych 2019 r.
  Centra usług społecznych w gminach powstaną w lipcu 2019 r. Ich działalność uregulowana została w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

 • Prosta Spółka Akcyjna 2019 – przyszłość dla start-upów?
  W projekcie z 15 maja 2018 r. ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaproponował wprowadzenie odrębnego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej.

 • Prywatne samochody osobowe przedsiębiorcy 2019 – ryczałtowy limit kosztów
  Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów samochodów osobowych stanowiących prywatną własność przedsiębiorców. Wyjaśniamy na czym polegają zmiany oraz sugerujemy jak się do nich przygotować.

 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej 2019 - pytania i odpowiedzi
  Pracodawcy będą mogli przechowywać dokumentację pracowniczą dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. przez 10 lat. Jakie są zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej przed tym okresem?

 • Przywrócenie do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym a zatrudnienie na czas określony
  Pracownik w wieku przedemerytalnym może żądać przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach w przypadku wypowiedzenia mu umowy z naruszeniem przepisów prawa pracy.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS 2019 – wniosek, wzór, załączniki
  Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje po złożeniu stosownego wniosku. Jak wypełnić i kiedy złożyć wniosek o rentę w 2019 roku? Kto może go wypełnić?

 • RODO w BHP
  Od 25 maja 2018 roku regulacje RODO mają zastosowanie w działach personalnych i służby BHP. Stosowanie tych przepisów nadal budzi wiele wątpliwości.

 • Składki ZUS za pracownika niepełnosprawnego – zmiana od 1 stycznia 2019 r.
  Pracodawca będzie mógł dopłacić należne składki ZUS za pracowników niepełnosprawnych po terminie. Warunkiem jest to, aby dopłata obejmowała nie więcej niż 2% faktycznie należnych składek za dany okres sprawozdawczy.

 • Split payment - rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT
  Czy mając wpłatę na konto VAT do rachunku podstawowego, czyli wydatków i dochodów, należy wpłaty księgować na koncie 130 z wyodrębnioną analityką?

 • Sprawozdanie finansowe już tylko w wersji elektronicznej w 2019 r.
  Od 1 października 2018 r. przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, opatrzonego e-podpisem osoby upoważnionej.

 • Stawka godzinowa na zleceniu brutto-netto 2019
  Minimalna stawka godzinowa w 2019 roku wyniesie 14,70 zł brutto. Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa "na rękę" w 2019 roku?

 • Szczęśliwy pracownik to najlepsza inwestycja!
  Trudno o pojęcie bardziej względne niż szczęście. Nasze relacje, poszczególne doświadczenia, dobrzy ludzie spotykani na drodze – wszystko to tworzy codzienność i krok po kroku buduje poczucie zadowolenia.

 • Umowa zlecenia a umowa o pracę
  Częstą praktyką wśród pracodawców zatrudniających nowych pracowników jest zawieranie z nimi umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę.

 • Urlop ojcowski w 2019 r. – ile trwa, wzór wniosku, zasady
  Zasady udzielania urlopu ojcowskiego nie uległy żadnym zmianom. W 2019 roku pracownik-ojciec nadal będzie mógł skorzystać z dwóch tygodni urlopu ojcowskiego.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.