Rynek pracy w mediach Rynek pracy w mediach

 • 16.01.2017

  Prawo upadłościowe - jednolite przepisy

  W Dzienniku Ustaw z dnia 28.12.2016 r. pod pozycją 2171 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.12.2016 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2015 r. poz. 233). Należy podkreślić, że obecny tytuł wspomnianego aktu prawnego to ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Tytuł ten został ustalony przez art. 428 pkt 1 ustawy z dn. 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978), która weszła w życie z dniem 01.01.2016 r.

 • 16.01.2017

  Projekt zmian przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy z dn. 09.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

 • 16.01.2017

  Handel zagraniczny Polski w listopadzie ub.r. oraz po 11 miesiącach 2016 r.

  Według wstępnych danych GUS, w listopadzie 2016 r. odnotowano wyjątkowo wysoką wartość polskich obrotów towarowych. Eksport osiągnął 16,5 mld euro (w ujęciu r/r wzrost o 5,4 proc.), a import 15,9 mld euro (wzrost o 2,5 proc.) i były to najwyższe poziomy od października 2015 r. (miesiąca w którym notowano rekordowo wysokie wartości obu strumieni handlu zagranicznego).

 • 16.01.2017

  Rada Ministrów zajmie się propozycją RDS ws. zmian w kodeksie pracy

  Wydłużenie czasu odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę z siedmiu do 21 dni. To jedna ze zmian jakie w kodeksie pracy proponuje strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Propozycją RDS zajmie się we wtorek (17 stycznia) Rada Ministrów.

 • 16.01.2017

  Cudzoziemcy (Ukraińcy) bez oświadczeń, więc rynek pracownika nie potrwa długo? 12 specjalistów ocenia

  W ciągu ostatnich trzech lat liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (m.in. zezwolenie na pobyt czasowy lub stały), wzrosła o blisko 90 tys. osób (o 61 proc.) – ze 146 tys. do ponad 234 tys. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy – wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jak będzie w tym roku?

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.