Rynek pracy w mediach Rynek pracy w mediach

 • 09.11.2015

  Pracodawca udostępnia instrukcję użytkowania środków ochrony indywidualnej

  Bardzo ważnym elementem stanowiącym o bezpieczeństwie pracownika jest użytkowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich instrukcją. Niestety często zdarza się, że pracodawca nie stosuje się do wytycznych wskazanych przez producenta środków ochrony indywidualnej, tym bardziej, że przepisy bhp nie nakładają na niego obowiązku tej treści.

 • 09.11.2015

  Aby przekształcić jednoosobową działalność w spółkę kapitałową trzeba sporządzić plan przekształcenia

  Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą może założyć spółkę kapitałową. Przepisy przewidują procedurę przekształcenia w taką spółkę. Zasadniczym elementem jest tu plan przekształcenia.

 • 09.11.2015

  Nie tylko pensja jest pracowniczym przychodem

  Podmioty będące pracodawcami, dokonując różnych świadczeń na rzecz swoich pracowników, pełnią w stosunku do nich rolę płatnika. To z kolei oznacza, że są obowiązane obliczać i pobierać od nich zaliczki na podatek. Świadczenia przekazywane pracownikom nie ograniczają się jedynie do pieniężnego wynagrodzenia za wykonywaną przez nich pracę. Na ich opodatkowanie wpływa zarówno forma świadczenia otrzymywanego lub stawianego do dyspozycji pracownika, źródło jego finansowania, jak i moment przekazania pracownikom.

 • 09.11.2015

  Wynagradzanie pracowników call center

  Rozmowa telefoniczna (lub coraz częściej chat bądź wideokonferencja) to jedna z najpopularniejszych form kontaktu z klientem. Dzięki niej można nie tylko sprzedać produkt lub usługę, ale również zapewnić informację, zagwarantować obsługę techniczną, przyjąć reklamację, dokonać windykacji etc. Wszystkie te czynności leżą w zakresie usług oferowanych przez call center (centra obsługi telefonicznej, w skrócie COT).

 • 09.11.2015

  Płaca minimalna - regionalizacja, za i przeciw

  Płaca minimalna, jej brak, regionalizacja, a może jednakowa stawka dla całej UE?

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.