Rynek pracy na co dzień Rynek pracy na co dzień

 • 30.06.2010

  Konkurencja

  Jednym z pojęć rynku pracy jest konkurencja. W języku ekonomii konkurencja to proces współzawodniczenia podmiotów rynkowych w zawieraniu transakcji poprzez przedstawianie korzystniejszej oferty rynkowej celem realizacji własnych interesów.

 • 29.06.2010

  Pracowniku, regeneruj siły w trakcie czasu wolnego!

  Praca, jak wiadomo, jest zajęciem wyczerpującym niezależnie od tego, czy jest przez nas lubiana, czy wręcz znienawidzona. Regeneracja sił w każdym przypadku jest wskazana.

 • 28.06.2010

  Mediator sądowy

  Mediacje to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu. Prowadzony jest on w obecności osoby neutralnej i bezstronnej.

 • 25.06.2010

  Czym są młodzieżowe biura pracy?

  Młodzieżowe biura pracy wchodzą w skład struktury Ochotniczych Hufców Pracy. Są to jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i informacją zawodową. Rocznie zgłasza się do nich około 170 tys. młodych osób, z czego każdego roku ponad 100 tys. podejmuje pracę.

 • 24.06.2010

  Pełne zatrudnienie

  Jednym z pojęć rynku pracy jest pełne zatrudnienie. Pod tym pojęciem należy rozumieć taki stan, gdzie wszyscy akceptujący ustaloną płacę na rynku pracy mogą znaleźć zatrudnienie. Podaż na rynku pracy jest równa popytowi i rynek jest w równowadze.

Strony: 190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  

  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.