PUP Piła - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko to 20 000 zł.

Termin składania wniosków - do 20 października 2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, 16.10.2017


PUP Piła - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu dla osób w wieku 30-50 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu dla osób w wieku 30-50 lat finansowanego z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko to 20 000 zł.

Termin składania wniosków - do 20 października 2017 r.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków.

Wnioski oraz kryteria dostępne są w Urzędzie (Punkt informacyjny oraz pok. 1) i na stronie internetowej.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, 16.10.2017


PUP Piła - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON-u.

Termin składania wniosków - do 20 października 2017 r.

Dysponowana kwota środków PFRON - 33 464,13 zł  na jedno stanowisko pracy.

W pierwszej kolejności – zgodnie z datą wpływu do Urzędu - realizowane będą wnioski niewymagające uzupełnienia - do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje są dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile (pok. 18) oraz na stronie internetowej.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, 16.10.2017


PUP Piła - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Dysponowana kwota środków PFRON to 41 317,86 zł na jedno stanowisko pracy.

Termin składania wniosków  - do 20 października 2017 r.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje są dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile (pok. 18) oraz na stronie internetowej.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, 16.10.2017


PUP Piła - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z wyłączeniem usług taxi dla osób bezrobotnych od 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z wyłączeniem usług taxi dla osób bezrobotnych od 30. roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)" realizowanego w ramach WRPO współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFS.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

Termin składania wniosków - do 23.10.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, 16.10.2017


PUP Milicz - Informacje o środkach

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje o aktualnie dostępnych środkach finansowych na różne formy wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu posiada jeszcze środki Funduszu Pracy na realizację formy pomocy:

 • bon na zasiedlenie - dla osób do 30. roku życia.

Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do składania wniosków na staże dla osób do 30. roku życia ponownie w listopadzie 2017 r. (realizacja stażów od grudnia 2017 r. w ramach POWER 2014-2020).

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że nie posiada już środków na realizację form pomocy:

 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 • bon zatrudnieniowy,
 • prace interwencyjne,
 • staże.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu, 16.10.2017


PUP Milicz - Spotkanie z przedstawicielem firmy Promedica 24

Przedstawiciel firmy Promedica 24 będzie pełnić dyżur w dniu 21.11.2017 r. w godz. 10.00-13.00 w pok. 1.3a.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że spotkanie z przedstawicielem Promedica 24 w dniu 17.10.2017 r. zostało odwołane.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu, 16.10.2017


PUP Białystok - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Maksymalna wysokość refundacji to 20 000 zł na jedno stanowisko pracy.

Środki można przeznaczyć na maszyny i urządzenia, meble oraz inne sprzęty niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Uwaga! Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej przyjmowane będą tylko do 31.10.2017 r.!

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 16.10.2017


Praca w open space zmniejsza wydajność. Tracą pracownicy i pracodawca

Blisko co trzeci badany pracownik przyznał, że ze względu na to, że nie może skupić się w biurze, musi kończyć wykonywanie zadań służbowych w domu. Tym sposobem pracownicy tracą średnio 86 minut w ciągu każdego dnia pracy. A im mniejsza wydajność, tym niższe wyniki finansowe firmy.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Praca w open space zmniejsza wydajność. Tracą pracownicy i pracodawca”, 16.10.2017


Niskie bezrobocie pułapką polskiego rynku pracy

Według prognoz NBP pod koniec roku bezrobocie w Polsce ma być nie większe niż 5,3 procent. Co więcej, na koniec 2018 roku wartość ta ma spaść do 4,9 proc., by w grudniu 2019 roku osiągnąć wartość 4,6 procent.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Niskie bezrobocie pułapką polskiego rynku pracy”, 16.10.2017


Sejm uchwalił ustawę o warunkach pracy marynarzy

Sejm niemal jednogłośnie przyjął w czwartek ustawę regulującą m.in. kwestię ubezpieczenia marynarzy, które będzie musiał posiadać armator na wypadek ich choroby.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.bhp.abc.com.pl, „Sejm uchwalił ustawę o warunkach pracy marynarzy”, 6.10.2017


Zmiana czasu z letniego na zimowy - wynagrodzenie

Zmiana czasu - z letniego na zimowy - oznacza, że w nocy z 28 na 29 października 2017 r. zegarek przestawimy z godziny 3:00 na 2:00 w nocy, czyli "do tyłu", wskutek czego o godzinę dłużej będą pracować zatrudnieni tej nocy pracownicy.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Zmiana czasu z letniego na zimowy - wynagrodzenie”, 6.10.2017


Od 1 stycznia wszystkie składki ZUS można opłacać jednym przelewem

Od 1 stycznia 2018 r. zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie do ZUS będziesz wysyłać tylko jeden przelew – to efekt wdrożenia e-Składki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła już listy z informacjami o nowych numerach rachunków. Dowiedz się więcej o tej ważnej zmianie.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Od 1 stycznia wszystkie składki ZUS można opłacać jednym przelewem”, 12.10.2017


Coraz więcej kandydatów sprawdza warunki w miejscu pracy

Elementem walki o pracownika jest obecnie nowoczesne biuro oraz atrakcyjny wystrój wnętrz, który zapewni komfortową pracę. 80 proc. pracowników przed podpisaniem umowy zwraca uwagę na warunki, w jakich będzie pracować. Sytuacja na rynku nieruchomości sprawia, że pracodawcy mają w czym wybierać.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Coraz więcej kandydatów sprawdza warunki w miejscu pracy”, 15.10.2017


Studia bez obronionej pracy magisterskiej nie wliczają się do stażu pracy

Odkładanie obrony pracy magisterskiej pozbawia prawa do dłuższego odpoczynku – okres nauki w szkole wyższej podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, pod warunkiem, że został on ukończony i jest potwierdzony dyplomem ukończenia studiów.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Studia bez obronionej pracy magisterskiej nie wliczają się do stażu pracy”, Agnieszka Matłacz, 16.10.2017


PUP Oleśnica - IX Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 16-22 października 2017 roku odbędzie się IX Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem: „Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje".

Podczas tegorocznego Tygodnia Kariery Powiatowy Urząd Pracy organizować będzie różnego rodzaju działania, których ideą jest propagowanie usługi doradztwa zawodowego. 

17 października 2017 roku o godzinie 10:00 w Zamku Książąt Oleśnickich nastąpi inauguracja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, podczas której swoje prezentacje przedstawią Karolina Klimkiewicz-pedagog, socjoterapeutka, szkoleniowiec prowadzący warsztaty dla młodzieży, autorka debiutanckiej książki: „Jeśli tylko…", tytuł wystąpienia „Moje życie - mój wybór" oraz  Aleksandra Turoń-wokalistka zespołu LIME, uczestniczka VI edycji The Voice of Poland, trener wokalny prowadzący szkołę śpiewu – „Pracownia muzyczna Ola Turoń" w Oleśnicy z prezentacją „Moja droga do sukcesu".

Z kolei 18 października 2017 roku w godzinach  8:00-9:30 Powiatowy Urząd Pracy spotka się z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy, podczas którego zostanie im przekazana wiedza na temat znaczenia kompetencji na rynku pracy.

19 października 2017 Powiatowy Urząd Pracy uczestniczyć również będzie w spotkaniach z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, którym  przekaże informacje na temat usług rynku pracy adresowanych do osób do 30 roku życia, a także osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy mającymi trudności z określeniem swoich predyspozycji zawodowych, będą miały możliwość  zdiagnozowania swoich zainteresowań zawodowych za pomocą testu Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.

18 października 2017 roku w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy w Filii w Sycowie zorganizowany będzie „Dzień Drzwi Otwartych" podczas którego osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą mogły określić swoje predyspozycje przy użyciu ww. narzędzia.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, 16.10.2017


PUP Oleśnica - Spotkanie informacyjne na stanowisko operatora maszyn

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, które zainteresowane są udziałem w spotkaniu, proszone są o zgłoszenie się do doradców klienta do 25.10.2017 r. lub kontakt telefoniczny - Punkt w Bierutowie: 71 314 63 06 lub PUP w Oleśnicy: 71 399 50 41.

Wymagania pracodawcy:

 • doświadczenie w pracy na produkcji,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • zdolności manualne,
 • sumienność i dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność.

Praca w fimie Velux w Namysłowie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Bierutowie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, 16.10.2017


Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę

Pracuję od poniedziałku do piątku (tak zawarte jest w umowie, którą podpisałem). Często pracuję również w sobotę. Przewidziane jest przez pracodawcę odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia finansowego. Wszystkie godziny nadliczbowe nie są płatne i można je odbierać tylko jako wolne. Czy mogę odmówić pracy w sobotę, jeżeli nie otrzymam za nią zapłaty (wolałbym otrzymać wynagrodzenie niż wolne)?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo-pracy.pl, „Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę”, Marta Handzlik, 13.10.2017

 


Zaległy urlop wypoczynkowy za ubiegłe lata

Mój mąż ukończył studia licencjackie w 2015 roku (w tym czasie pracował już u swojego pracodawcy na pełen etat i umowę o pracę). Niestety nie zgłosił tego w kadrach. W lipcu tego roku zakończył studia magisterskie. Aktualnie jest w okresie wypowiedzenia. Czy przysługuje mu zaległy urlop wypoczynkowy za ubiegłe lata? Ile dniu urlopu obecnie mu przysługuje?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo-pracy.pl, „Zaległy urlop wypoczynkowy za ubiegłe lata”, Marek Gola, 16.10.2017

 


Zwolnienia lepiej nie odwlekać. Wyrok sądowy

Pracodawca może pożegnać się z pracownikiem za wypowiedzeniem, nie później jednak niż przed upływem roku od zdarzeń, które zdecydowały o rozstaniu.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kariera.pl, „Zwolnienia lepiej nie odwlekać. Wyrok sądowy”, Mateusz Rzemek, 13.10.2017


Fabryka CV - Pomagamy bezpłatnie w pisaniu CV lub tłumaczeniu na język angielski

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.