• PUP Mińsk Mazowiecki - Wolne środki PFRON na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami
  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim dysponuje wolnymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w tutejszym urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

 • PUP Myszków - Nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w wieku 45+
  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rozpoczyna realizację programu finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy kierowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 45. roku życia.

 • PUP Września - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu POWER
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)".

 • PUP Września - Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu POWER
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV).

 • PUP Września - Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)".

 • PUP Kutno - Projekt pn. "Bon - apetyt na rozwój”
  Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt skierowany do miko-, małych- i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia w ramach funduszu PO WER
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach funduszu PO WER.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Staże dla długotrwale bezrobotnych i osób w wieku 45 lat i powyżej
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych oraz w wieku 45 lat i powyżej.

 • PUP Białystok - Rusza nowy nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów EFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 14 maja 2018 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych.

 • PUP Włodawa - Nabór na szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie posiada wolne środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie szkoleń indywidualnych wskazanych przez pracodawcę lub osobę uprawnioną z uzasadnioną celowością, tj. oświadczeniem przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia osobie bezrobotnej pracy.

 • PUP Nowy Sącz Węgierska - Miliony na przedsiębiorczość
  675 osób z subregionu sądeckiego w najbliższych latach skorzysta ze wsparcia projektu realizowanego m.in. przez Urząd Miasta w Nowym Sączu.

 • Projekt pn. „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II"
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację do projektu pn. „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II” . Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:

 • PUP Nysa - Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO).

 • PUP Nysa - Praca za granicą
  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje o możliwości zapisania się do bazy newslettera „Twoja praca w Europie”, dzięki czemu będziesz otrzymywać na podany przez siebie adres e-mail powiadomienia o nowych ofertach pracy wpływających do WUP Opole.

 • PUP Nysa - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach programów dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 45. roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.