• PUP Gliwice - Baza CV – zwiększ swoje szanse na zatrudnienie
  Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach stwarza możliwość dodania przez osobę poszukującą zatrudnienia swojego życiorysu zawodowego (CV) do ogólnej Bazy CV, z której może skorzystać pracodawca w celu poszukiwania interesujących go kandydatów do pracy.

 • PUP Gliwice - Jak szukać pracy? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu!
  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach prowadzi nabór na 3-tygodniowe szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 • PUP Gliwice - Program regionalny dla osób 50+
  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza do udziału w Programie Regionalnym przeznaczonym dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia.

 • PUP Szczecin - Dotacje dla osób poniżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych posiadających I lub II profil pomocy, w wieku do 30. roku życia.

 • PUP Szczecin - Dotacje dla osób powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych posiadających I lub II profil pomocy, które ukończyły 30. rok życia.

 • PUP Szczecin - Staż dla osób powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi nabór wniosków na staż w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin IV".

 • PUP Suwałki - Dotacje na założenie firmy z EFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 3 kwietnia 2018 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Chojnice - Dotacje, KFS i staże
  Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje o uruchomieniu nowych konkursów.

 • PUP Chojnice - X edycja szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
  Firma IGD Consulting zaprasza do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

 • PUP Częstochowa - Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji - FP
  Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 26.03.2018 r. ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji.

 • PUP Częstochowa - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne - FP
  Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 26.03.2018 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych.

 • PUP Bytów - Nabór wniosków ze środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie prowadzi nabór wniosków ze środków PFRON.

 • PUP Wałbrzych - Nabór do zawodowej służby wojskowej
  5 Lubuski pułk artylerii w Sulechowie prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych.

 • PUP Włocławek - Nabór na szkolenie "Szukam pracy"
  Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie pn. „Szukam pracy" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 • PUP Włocławek - Projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”
  Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizowany jest projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu", wspierający założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

 • PUP Bielsk Podlaski - Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu pn. „Niepełnosprawni na etacie", realizowanego w ramach pilotażowego programu „Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.