• PUP Mińsk Mazowiecki - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną
  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych i skierowanie na szkolenie indywidualne.

 • PUP Mińsk Mazowiecki - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizację staży zawodowych i skierowanie na szkolenie indywidualne.

 • PUP Mińsk Mazowiecki - Szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

 • PUP Mińsk Mazowiecki - Wolne środki PFRON na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami
  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim dysponuje wolnymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w tutejszym urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

 • PUP Myszków - Nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w wieku 45+
  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rozpoczyna realizację programu finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy kierowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 45. roku życia.

 • PUP Września - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu POWER
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)".

 • PUP Września - Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu POWER
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV).

 • PUP Września - Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)".

 • PUP Kutno - Projekt pn. "Bon - apetyt na rozwój”
  Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt skierowany do miko-, małych- i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.

 • UP Gdańsk - Bezpłatne kursy językowe i komputerowe
  Szkoła językowa Perfect English zaprasza pracodawców i ich pracowników do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu obsługi komputera lub nauki języka obcego. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 • UP Gdańsk - Nabór na szkolenie „Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych + Excel
  Gdański Urząd Pracy rozpoczyna nabór na szkolenie pn. „Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych + Excel od podstaw z egzaminem".

 • PUP Zamość - Nabór wniosków na prace interwencyjne - Fundusz Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, projekt pn. „Krok w stronę pracy".

 • PUP Zamość - Nabór wniosków na prace interwencyjne - Program Regionalny
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Programu Regionalnego - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia.

 • PUP Zamość - Nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje o naborze wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.

 • PUP Zamość - Szkolenie dla kosmetyczki z egzaminem czeladniczym
  Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu? Chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie? Zgłoś się do swojego doradcy klienta! Zapisz się na szkolenie!

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.