• PUP Oborniki Wielkopolskie - Staże dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że z dniem 6.11.2018 r. zostaje otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • PUP Głogów - Harmonogram porad grupowych w IV kwartale 2018 r.
  Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie przedstawia harmonogram porad grupowych w IV kwartale 2018 r.

 • UP Gdańsk - Pierwsze w Polsce Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów Gdańskiego Urzędu Pracy otwarte
  W Gdańsku jest ich dziś ponad 120 tys., w przyszłości będzie jeszcze więcej. Mowa o osobach starszych, powyżej 60. roku życia, które w zdecydowanej większości i wbrew stereotypom wciąż chcą pozostać aktywne zawodowo, społecznie i kulturalnie.

 • PUP Nysa - X Jubileuszowa Gala Biznesu Powiatu Nyskiego
  22 listopada odbędzie się jubileuszowa X Gala Biznesu Powiatu Nyskiego. W związku z jubileuszowym charakterem wydarzenia zmieniona została formuła konkursu.

 • PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków o staż dla 30 osób bezrobotnych.

 • PUP Wysokie Mazowieckie - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem dysponuje środkami Funduszu Pracy pochodzącymi z rezerwy MRPiPS przeznaczonymi na aktywizację osób zamieszkujących na wsi i powyżej 45. roku życia.

 • PUP Jelenia Góra - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o bon na zasiedlenie.

 • PUP Jelenia Góra - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

 • PUP Jelenia Góra - Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 10.10.-26.10.2018 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu, w ramach którego przewidziano dotacje na założenie firmy.

 • PUP Tarnów - Bony na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje o możliwości ubiegania się o bony na zasiedlenie.

 • PUP Tarnów - Środki PFRON na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje o możliwości wnioskowania o przyznanie ze środków PFRON refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.

 • PUP Rybnik - OtwartyUrzad.pl
  Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku przystąpił do pilotażu portalu OtwartyUrzad.pl.

 • PUP Koszalin - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków rezerwy KFS na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 • PUP Koszalin - Projekt realizowany w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"
  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie pozyskał dodatkowe środki na realizację w 2018 r. bonów na zasiedlenie dla 8 osób bezrobotnych do 29. roku życia (3 kobiet i 5 mężczyzn) zarejestrowanych w tutejszym urzędzie.

 • PUP Koszalin - Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
  Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane ochotniczymi formami służby wojskowej do odwiedzenia stoiska informacyjno-promującego.

 • PUP Głogów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  W związku z niewyczerpaniem limitu środków KFS Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie ogłasza nowy nabór. Do rozdysponowania pozostaje kwota 27 202 zł.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.