• WUP Białystok - Warsztaty w kwietniu
  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje o warsztatach organizowanych przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w kwietniu 2017 r.

 • PUP Krosno - Wsparcie osób między 30. a 50. rokiem życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale bezrobotne pomiędzy 30. a 50. rokiem życia.

 • PUP Koszalin - Nabór na szkolenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie prowadzi nabór na szkolenie pn. "Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

 • PUP Kraśnik - Wznowienie naboru wniosków na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że z dniem 14.03.2018 r. wznawia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w ramach szkoleń indywidualnych oraz bonu szkoleniowego.

 • PUP Szczecin - Nabór wniosków ze srodków PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Nysa - Nabór wniosków na roboty publiczne
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych w ramach programu regionalnego.

 • PUP Nysa - Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że Jednostka Wojskowa nr 4408 w m. Sulechów będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 • PUP Nowa Sól - Dyżur Inspektora PIP
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli informuje, iż w dniu 10 maja 2018 r. w godz. 8:00-10:00 w sali 101 będzie dyżurować Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

 • PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż połączony z doposażeniem - "Mój cel to praca"
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 16 osób w ramach projektu "Mój cel to praca".

 • PUP Kolbuszowa - Staże, szkolenia i prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków na staże, szkolenia i prace interwencyjne w ramach Programu Regionalnego z rezerwy Ministra dla osób długotrwale bezrobotnych od 30. do 50 r.ż.

 • PUP Przasnysz - Szkolenie pn. "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typu, kl. III)" ze środków EFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)" informuje, iż przyjmuje zgłoszenia na szkolenie: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)".

 • UP m.st. Warszawa - Środki na rozwój firmy i zatrudnienia
  Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o możliwości uzyskania środków na rozwój firmy i zatrudnienia.

 • PUP Iława - Nabór na prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozpoczyna kolejny nabór wniosków na prace interwencyjne.

 • PUP Iława - Nabór wniosków w ramach PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Iławie informuje o naborze wniosków o sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów szkoleń od osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie.

 • PUP Iława - Wsparcie osób niepełnosprawnych
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu "Niepełnosprawni na etacie" w ramach pilotażowego programu "Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Bytom - Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
  Od 20 marca do 26 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.