• PUP Wołów - Nabór wniosków ze środków PFRON-u dla pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza pracodawców do składania wniosków na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

 • PUP Wołów - Nabór wniosków ze środków PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 • PUP Wołomin - Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie informuje o naborze do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań.

 • PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

 • PUP Jarosław - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z dodatkowych środków Funduszu Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną.

 • PUP Jarosław - Wakacje z doradcą zawodowym
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza studentów i absolwentów (zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy) na wakacyjne konsultacje z doradcą zawodowym.

 • PUP Przasnysz - Nowe środki na aktywizację osób długotwale bezrobotnych i osób w wieku 45 lat i powyżej
  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że pozyskał w ramach programów: „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" i „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej" środki z rezerwy Funduszu Pracy.

 • UP Gdańsk - Dotacje na założenie firmy
  W terminie 4-8 czerwca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Chojnice - Zaproszenie do udziału w bezpłatnych warsztatach „Własna firma - sposób na wymarzoną pracę”
  Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej do udziału w bezpłatnych warsztatach pn. „Własna firma – sposób na wymarzoną pracę".

 • PUP Chełm - Nabór na szkolenie: "Konserwator z uprawnieniami do 1 kV oraz palacza-konserwatora kotłów i instalacji CO"
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie grupowe pn. "Konserwator z uprawnieniami do 1 kV oraz palacza-konserwatora kotłów i instalacji CO" w ramach projektu "Nowy start-lepsze jutro (IV)" RPO 2018 r.

 • PUP Chełm - Nabór na szkolenie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie grupowe pn. "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych".

 • PUP Szczecin - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy.

 • PUP Wołomin - Projekt pn. "Pokonaj kryzys"
  Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 • PUP Kołobrzeg - Dodatkowe środki z Funduszu Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w wysokości 89 300 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

 • PUP Tarnobrzeg - Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych - III kwartał 2018 r.
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przedstawia wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych przewidzianych do realizacji w III kwartale 2018 roku.

 • UP Gdańsk - DOGMA zaprasza do punktu pomocy prawnej
  W 2016 r. w całym kraju zaczął działać system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.