• PUP Zabrze - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu informuje, że nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców odbędzie się w dniach: od 10 września 2018 r. do 14 września 2018 r.

 • PUP Zabrze - Nowy projekt wspierajacy rodziców na rynku pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu informuje o projekcie "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu".

 • PUP Zabrze - Praca w przemyśle motoryzacyjnym
  Politechnika Śląska zaprasza do udziału w projekcie pn. Politechnika Śląska jako centrum badań w obszarze kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

 • PUP Zabrze - Projekt zewnętrzny pt. "Efekt motyla"
  Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w projekcie „Efekt motyla". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie pracy, posiadających III profil pomocy.

 • PUP Zamość - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych.

 • PUP Zamość - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych – „Krok w stronę pracy".

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Giełda pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 27 sierpnia 2018 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko sprzedawca-fakturzysta, magazynier- kierowca oraz menager sprzedaży - mobilny doradca techniczny.

 • PUP Żory - Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych
  Projekt TEKA ABSOLWENTA – Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja realizowany jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której misją jest tworzenie przestrzeni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z pełni przysługujących im praw obywatelskich.

 • PUP Żory - Projekt pn. "Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia"
  Firma "L.&P." Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Nowe perspektywy".

 • PUP Oświecim - Kierunek Kariera - projekt skierowany do osób pracujących
  Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego przewidziano m.in. bony szkoleniowe.

 • PUP Oświecim - Staż dla osób poniżej 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na organizację 20 staży dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia (w przypadku osób w wieku 18-24 lata, tylko jeżeli są zarejestrowane jako osoby bezrobotne nie dłużnej niż 4 miesiące).

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (wsparcie udzielane z EFS).

 • PUP Wadowice - Prace interwencyjne dla osób powyej 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (IV)”.

 • PUP Wadowice - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy przyznanych z Rezerwy Ministra.

 • PUP Wadowice - Projekt pn. „Postaw na rozwój - zwiększ możliwości!”
  Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego przewidziano m.in. bezpłatne szkolenia.

 • PUP Września - Ostatnie miejsca na staże dla kobiet do 30. roku życia!
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje o ostatnich, wolnych miejscach na staże dla kobiet do 30. roku życia!

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.