• PUP Kielce - Bezpłatne szkolenia komputerowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.

 • PUP Trzebnica - Staż i prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o zorganizowanie staży i prac interwencyjnych.

 • PUP Trzebnica - Wolne miejsca stażowe z gwarancją zatrudnienia
  Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zachęca do skorzystania z wolnych miejsc stażowych z gwarancją zatrudnienia.

 • PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia ze środków POWER (III).

 • PUP Jarosław - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ponownie ogłasza nabór wniosków o refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną.

 • PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków o staż (POWER)
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o staż dla osób do 29. roku życia.

 • PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków o staż (RPO WD)
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o staż dla osób w wieku powyżej 30. roku życia.

 • PUP Włocławek - Nabór na szkolenie pn. "Szukam pracy"
  Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie pn. „Szukam pracy" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 • PUP Nowy Sącz-Węgierska - Nowe wydanie Sądeckiego Rynku Pracy
  Sądecki Urząd Pracy informuje o aktualnym wydaniu Sądeckiego Rynku Pracy, gdzie są dostępne informacje dotyczące zmian w procesie rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

 • PUP Nowy Sącz-Węgierska - „Związek pełnosprawny – aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością”
  Aplikacja mobilna, do testowania której zachęcamy, jest formą wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Jej zasadniczą rolą jest wsparcie w podtrzymywaniu wzajemnej relacji partnerskiej pomiędzy rodzicami, pracy nad własnym związkiem i godzenia roli rodzica z rolą partnera.

 • PUP Bydgoszcz - Innowacja społeczna pn. "Związek pełnosprawny"
  DUŻA RZECZ innowacja w rozwoju społecznym zaprasza do udziału w innowacji społecznej pn. "Związek pełnosprawny – aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością".

 • PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy
  Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu.

 • PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków rezerwy
  Wsparcie będzie realizowane ze środków z rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programów pod nazwą „Znów aktywni” oraz „Powiew świeżości”.

 • PUP Wrocław - Staże 2018 - nowa edycja, nowe środki, nowe możliwości
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza pracodawców oraz osoby niepracujące do skorzystania z programu staży.

 • PUP Wyszków - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy dla bezrobotnych zamieszkałych na terenie Wyszkowa.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.