• PUP Gryfice - Nabór na szkolenie grupowe - "Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych"
  Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach prowadzi nabór na szkolenie grupowe pn. "Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych".

 • PUP Bytów - Nabór wniosków w ramach KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 • PUP Szamotuły - Nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, iż Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

 • PUP Szamotuły - Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje o pożyczkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy.

 • PUP Szamotuły - Projekt skierowany do osób powyżej 29. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje projekt skierowany do osób powyżej 29. r.ż., w ramach którego przewidziano: staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia indywidualne oraz szkolenia grupowe.

 • PUP Szamotuły - Służba Więzienna - Nabory w AŚ w Poznaniu
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach zaprasza do udziału w rekrutacji do pracy w Służbie Więziennej.

 • PUP Tarnobrzeg - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje Program Regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku pomiędzy 30. a 50. rokiem życia.

 • PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne ze środków EFS POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza od 17 kwietnia 2018 r. nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

 • PUP Wołomin - Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie prowadzi Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań.

 • PUP Wołomin - Realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków UE
  Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" dotyczy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

 • PUP Suwałki - Prace interwencyjne - POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV)".

 • PUP Leszno - Konsultacje z pracownikami ZUS dotyczące zatrudniania cudzoziemców
  Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zaprasza pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce na konsultacje z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim - Inspektorat w Lesznie.

 • PUP Leszno - Nabór do zawodowej służby wojskowej
  W każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 7.45 przy biurze przepustek, ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 • PUP Legnica - Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, skierowanym do przedsiębiorców z sektora MŚP.

 • PUP Łódź - Przedsiębiorcy wspierają outplacement
  Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (RZPPZŁ „Lewiatan") wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi przygotował projekt pn. "Przedsiębiorcy wspierają outplacement".

 • PUP Łódź - Przyznanie wsparcia ze środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpoczął wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków na realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.