• PUP Kalisz - Nabór do zawodowej służby wojskowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00, Jednostka Wojskowa nr 4071 w Żaganiu (czas stawiennictwa na godz. 7.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 • PUP Kalisz - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu rozpoczyna z dniem 1 marca 2018 r. nabór wniosków na utworzenie 25 stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (IV)" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • PUP Przasnysz - Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4071 Żagań
  Jednostka Wojskowa w Żaganiu informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 (czas stawiennictwa na godz.7.45 przy biurze przepustek) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 • UP m.st. Warszawa - Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że biorąc pod uwagę konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji, od 5 marca 2018 r. będą przyjmowane wyłącznie oświadczenia wraz ze skanami załączników wysyłane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

 • PUP Brzesko - Informacja o projekcie pn. "Razem wykluczymy wykluczenie"
  Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Razem wykluczmy wykluczenie!”.

 • UP m.st. Warszawa - Plan szkoleń
  Urząd Pracy m.st. Warszawa przedstawia plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenia grupowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o bony dla osób poniżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje o naborze wniosków o przyznanie: bonu szkoleniowego, bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego, bonu na zasiedlenie (wartość bonu wynosi nie więcej niż 7 000 zł).

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o organizację robót publicznych
  Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie 35 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego".

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia dla osób powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia w ramach PO WER 2014-2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Chełmno - Staże innowacyjne dla osób młodych
  Już w maju w Chełmnie odbywać się będą tzw. staże innowacyjne dla osób młodych bezrobotnych, którym znalezienie pracy utrudnia zbyt częste korzystanie z rozmaitych gier komputerowych oraz innych rozgrywek online.

 • PUP Czarnków - Nabór do służby przygotowawczej
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile prowadzi nabór na II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

 • PUP Zgorzelec - Oferta dla wszystkich osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza zarejestrowane osoby bezrobotne do składania wniosków na różne formy wsparcia.

 • PUP Zgorzelec - PIT-11
  Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że od 29 stycznia br. do 20 lutego br. na stanowisku informacji (parter) będzie wydawana informacja PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2017 r.

 • Strony: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.