• PUP Brzesko - Nabór wniosków
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji oraz organizację stażu dla osób powyżej 50. roku życia lub niepełnosprawnych powyżej 30. roku życia.

 • PUP Brzesko - Projekt pn. "Proaktywnie w przyszłość"
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego przewidziano m.in. staże i bezpłatne szkolenia.

 • PUP Brzesko - Projekt pn. "Twoja szansa na przedsiębiorczość"
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego przewidziano m.in. bezzwrotne dotacje na założenie firmy.

 • PUP Brzesko - Terminarz naborów wniosków w 2018 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku przedstawia terminarz naboru wniosków przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

 • WUP Toruń (CIiPKZ we Włocławku) - Harmonogram zajęć w III kwartale 2018 r.
  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć grupowych z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku w okresie lipiec-wrzesień 2018 r.

 • PUP Krotoszyn - Dyżury niemieckiego doradcy EURES
  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje o dyżurach niemieckiego doradcy EURES.

 • PUP Krotoszyn - Działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy
  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy.

 • PUP Rzeszów - Nabór wniosków o staż ze środków Funduszu Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o naborze wniosków o staż.

 • PUP Rzeszów - Prace interwencyjne (POWER)
  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)".

 • PUP Słupsk - Harmonogram zajęć grupowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku udostępnia harmonogram zajęć grupowych i informacji zawodowej, przewidzianych do realizacji w III kwartale 2018 roku.

 • PUP Słupsk - Nabór do zawodowej służby wojskowej
  Jednostka Wojskowa nr 4071 w Żaganiu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej.

 • PUP Kielce - Bezpłatne szkolenia komputerowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.

 • PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia ze środków POWER (III).

 • PUP Włocławek - Nabór na szkolenie pn. "Szukam pracy"
  Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie pn. „Szukam pracy" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 • PUP Nowy Sącz-Węgierska - „Związek pełnosprawny – aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością”
  Aplikacja mobilna, do testowania której zachęcamy, jest formą wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Jej zasadniczą rolą jest wsparcie w podtrzymywaniu wzajemnej relacji partnerskiej pomiędzy rodzicami, pracy nad własnym związkiem i godzenia roli rodzica z rolą partnera.

 • PUP Bydgoszcz - Innowacja społeczna pn. "Związek pełnosprawny"
  DUŻA RZECZ innowacja w rozwoju społecznym zaprasza do udziału w innowacji społecznej pn. "Związek pełnosprawny – aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością".

 • Strony: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.