• PUP Otwock - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku prowadzi nabór wniosków o organizację szkolenia indywidualnego.

 • PUP Otwock - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku prowadzi nabór wniosków o staż.

 • PUP Jastrzębie-Zdrój - Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że od 2.07.2018 r. będą przyjmowane wnioski o organizację prac interwencyjnych z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na aktywizację osób bezrobotnych:

 • PUP Jastrzębie-Zdrój - Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że posiada środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Przemyśl - Nabory wniosków
  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 9.07.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na różne formy wsparcia.

 • PUP Przemyśl - Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie
  Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

 • PUP Przemyśl - Projekt pn. "Zdobądź kwalifikacje - bądź konkurencyjny"
  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 • PUP Przemyśl - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób powyżej 30. roku życia w ramach projektu RPO

 • PUP Trzebnica - Poradnictwo i informacja zawodowa w III kwartale 2018 r.
  Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy przedstawia wykaz działań grupowego poradnictwa i informacji zawodowej w III kwartale 2018 roku.

 • PUP Trzebnica - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje, że od 5.07.2018 r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na terenach miejsko-wiejskich.

 • PUP Toruń - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje o naborze wniosków o bon na zasiedlenie.

 • PUP Toruń - Harmonogram zajęć w III kwartale 2018 roku
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia przedstawia harmonogram zajęć przewidzianych do realizacji w III kwartale 2018 roku.

 • PUP Będzin - Program Pierwszy Biznes - Wsparcie na Starcie
  Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

 • PUP Będzin - Projekt stażowy dla absolwentów Politechniki Śląskiej
  Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje o projekcie stażowym skierowanym do absolwentów Politechniki Śląskiej.

 • PUP Będzin - Szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie: 2.07.2018 r.-13.07.2018 r. nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną (szkolenie indywidualne).

 • PUP Chełm - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.