• PUP Dębica - Kursy organizowane przez OHP
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o aktualnych kursach organizowanych przez OHP OSZ Dębica.

 • PUP Dębica - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne
  Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby uprawnionej, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 • PUP Tarnów - Bezpłatne szkolenia organizowane przez tarnowski oddział ZUS
  Powiatowy Urząd w Tarnowie przedstawia harmonogram bezpłatnych szkoleń organizowanych przez oddział ZUS w Tarnowie w II kwartale 2018 roku.

 • PUP Białystok - Bezpłatne szkolenia w MCK w Łapach
  Młodzieżowe Centrum Kariery w Łapach zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe.

 • PUP Wałbrzych - Doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca powiatu wałbrzyskiego) ze środków PFRON-u.

 • PUP Wałbrzych - Nabór do zawodowej służby wojskowej
  5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych.

 • PUP Opole - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w roku 2018 planowane są trzy nabory wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Żywiec - Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce pracy nierejestrowanej
  13 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce pracy nierejestrowanej.

 • PUP Żywiec - Projekt pn. „Regionalne wsparcie - europejskie perspektywy”
  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 96 osób bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców woj. śląskiego.

 • PUP Lublin - Szkolenia zawodowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zachęca do skorzystania ze szkoleń zawodowych.

 • PUP Suwałki - Dotacje na założenie firmy dla osób niepełnosprawnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 11.04.2018 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zameldowanych na terenie miasta Suwałki wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Suwałki - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 11.04.2018 r. przyjmowane będą od pracodawców wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 • PUP Przasnysz - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 7-9.05.2018 r.

 • PUP Nysa - Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO).

 • PUP Poznań - Projekt pn. "Pożyczki na kształcenie"
  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trwa kolejny nabór kandydatów do projektu "Pożyczki na kształcenie", w ramach którego można sfinansować szkolenie lub studia podyplomowe oraz uzyskać do 25 proc. umorzenia.

 • PUP Zabrze - Praca z EURESem - Twoim sukcesem!
  Jeżeli jesteś zainteresowany/a podjęciem pracy za granicą i masz ukończone 30 lat, zgłoś się do projektu "Praca z EURESem - Twoim sukcesem!" - otrzymasz wsparcie w zakresie:

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.