• UP Gdańsk - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną
  Gdański Urząd Pracy informuje, że bezrobotny, który podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę lub gdy zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, może otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 lub osobą zależną do wysokości 400 zł miesięcznie.

 • PUP Białystok - Aktualizacja zasad przyjmowania wniosków do 28 lutego 2018 r. w ramach projektów
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że aktualizuje kryteria dotyczące rekrutacji wniosków o wsparcie w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" PO WER i „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" RPOWP.

 • PUP Białystok - Nabór wniosków na szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że: wnioski o skierowanie na szkolenia indywidualne; wnioski o sfinansowanie kosztów egzaminów oraz wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30. roku życia będą przyjmowane od 15.03.2018 r.

 • Projekt pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+"
  Celem projektu jest aktywizacja zawodowa (rozumiana w projekcie jako doprowadzenie do trwałego, tj. trwającego co najmniej 3 miesiące) zatrudnienia co najmniej 45% uczestników projektu oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

 • PUP Wrocław - Instrumenty wsparcia pracodawców
  Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, w szczególności:

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Nabór wniosków: szkolenia i wsparcie osób 50+
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich posiada środki finansowe na realizację: szkoleń indywidualnych, bonów szkoleniowych (dla osób do 30. roku życia), dofinansowania wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. "Spróbuj pracy - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami..."
  Aktualnie AZW BIZON realizuje projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Spróbuj pracy - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-64 lata z terenu Wielkopolski" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • PUP Człuchów - PIT-11 za 2017 rok
  Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zaprasza do odbioru PIT-11 za rok 2017 oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2017 rok. Dokumenty są dostępne do odebrania w pokoju nr 211 i 212.

 • PUP Nysa - Nabór kandydatów na szkolenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza osoby bezrobotne chcące podnieść kwalifikacje w zakresie uprawnień na prawo jazdy kat D.

 • PUP Szamotuły - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowa Rada Rynku Pracy w Szamotułach podjęła uchwałę zwiększającą wysokość dotacji dla bezrobotnych na otwarcie działalności gospodarczej. Od stycznia 2018 roku 20 000 zł będzie można pozyskać i przeznaczyć na niezbędne inwestycje i zakupy.

 • PUP Suwałki - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną.

 • PUP Suwałki - Zwrot kosztów dojazdu
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów dojazdu.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w okresie od 22.01.2018 r. do 28.02.2018 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 • PUP Przasnysz - Dotacje na założenie firmy
  Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski w następujących terminach:

 • PUP Przasnysz - Spotkanie z doradcami i asystentami EURES
  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu planuje zorganizować spotkanie z Doradcami EURES i Asystentami EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na temat pracy za granicą pt. „Bezpieczny Wyjazd - Bezpieczny Powrót".

 • PUP Suwałki - Bon na zasiedlenie w ramach POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 22.01.2018 r. do odwołania, osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą składać wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.