• PUP Krasnystaw - Aktywizacja osób młodych
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż od 1.01.2017 do 31.07.2018 realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Wałbrzych - Nabór wniosków ze środków PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkańca Miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON-u.

 • PUP Wałbrzych - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca miasta Wałbrzycha oraz mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Janów Lubelski - Wykaz porad grupowych w II kwartale 2018 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prze4dstawia wykaz porad grupowych przewidzianych do realizacji w II kwartale 2018 roku.

 • PUP Gryfice - Nabór na szkolenie grupowe - "Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych"
  Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach prowadzi nabór na szkolenie grupowe pn. "Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych".

 • PUP Szamotuły - Nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, iż Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

 • PUP Szamotuły - Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje o pożyczkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy.

 • PUP Szamotuły - Projekt skierowany do osób powyżej 29. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje projekt skierowany do osób powyżej 29. r.ż., w ramach którego przewidziano: staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia indywidualne oraz szkolenia grupowe.

 • PUP Szamotuły - Służba Więzienna - Nabory w AŚ w Poznaniu
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach zaprasza do udziału w rekrutacji do pracy w Służbie Więziennej.

 • PUP Tarnobrzeg - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje Program Regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku pomiędzy 30. a 50. rokiem życia.

 • PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne ze środków EFS POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza od 17 kwietnia 2018 r. nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

 • PUP Wołomin - Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie prowadzi Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań.

 • PUP Wołomin - Realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków UE
  Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" dotyczy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

 • PUP Leszno - Nabór do zawodowej służby wojskowej
  W każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 7.45 przy biurze przepustek, ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 • PUP Łódź - Przedsiębiorcy wspierają outplacement
  Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (RZPPZŁ „Lewiatan") wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi przygotował projekt pn. "Przedsiębiorcy wspierają outplacement".

 • PUP Łódź - Przyznanie wsparcia ze środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpoczął wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków na realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.