• PUP Będzin - Nabór na szkolenie ze środków PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną. Kwota środków finansowych, jakimi dysponuje tutejszy urząd w roku 2018, wynosi 2 000 zł.

 • PUP Białystok - Uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 4 maja 2018 r. otwiera uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, w ramach projektów:

 • UP m.st. Warszawa - Nabór do wojska
  Urząd Pracy m.st. Warszawy zaprasza do udziału w rekrutacji do wojska.

 • UP m.st. Warszawa - Nabór kandydatów do odbycia praktyk asystenckich
  Urząd Pracy m.st. Warszawy zaprasza do udziału w rekrutacji na praktyki absolwenckie.

 • PUP Szczecinek - Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż w dniu 19.04.2018 została podpisana umowa na realizację projektu pt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim IV".

 • PUP Szczecinek - Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 • PUP Gostynin - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal prowadzony jest nabór wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres 6 miesięcy w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III)".

 • PUP Gostynin - Projekt pn. „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie pn. „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”.

 • PUP Gostynin - Staże dla osób w wieku 30+
  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal prowadzony jest nabór wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres 6 m-cy w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)".

 • PUP Żyrardów - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje o wznowieniu wydawania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

 • PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne ze środków EFS POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

 • PUP Wołomin - Projekt „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”
  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Nabór kandydatów do Straży Granicznej i Jednostki Wojskowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje o naborach kandydatów do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Jednostki Wojskowej nr 4071 w Żaganiu.

 • PUP Kolno - Projekt pn. „Od bezrobocia do zatrudnienia (IV)"
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie posiada środki finansowe dla osób powyżej 30. roku życia długotrwale bezrobotnych (pozostających nieprzerwanie bez zatrudnienia minimum 12 miesięcy) na realizację staży oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Kielce - Środki PFRON na staże
  Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach dysponuje środkami PFRON na staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

 • PUP Kielce - Zostań żołnierzem!
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach prowadzi nabór kandydatów do służby w wojsku.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.