• PUP Września - Ostatnie miejsca na staże dla kobiet do 30. roku życia!
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje o ostatnich, wolnych miejscach na staże dla kobiet do 30. roku życia!

 • PUP Września - Plan szkoleń w ramach EFS WRPO
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór na szkolenia dla bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (IV)".

 • PUP Września - Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór na szkolenia dla bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (IV)".

 • PUP Września - Projekt pn. "Nowe wyzwanie własna firma"
  Masz pomysł na biznes? Otrzymaj dofinansowanie na założenie własnej firmy!

 • PUP Tarnobrzeg - Spotkania informacyjne z WKU w Nisku
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza osoby zainteresowane powołaniem do różnych form służby wojskowej na spotkania informacyjne z przedstawicielem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku.

 • PUP Łódź - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi prowadzi nabór wniosków o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)".

 • PUP Ciechanów - Roboty publiczne
  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że w terminie od 30.07.2018 r. do wyczerpania liczby miejsc przeprowadzony zostanie nabór wniosków na organizację robót publicznych dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy.

 • PUP Człuchów - Projekt pn. "Bądź aktywny 2018"
  Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. "Bądź aktywny 2018" w ramach programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

 • PUP Człuchów - Projekt pn. "Praca dla nas 2018"
  Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. "Praca dla nas 2018" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

 • PUP Łódź - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 23.07.2018 roku rozpoczyna nabór wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)".

 • PUP Łódź - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)".

 • PUP Łódź - III Edycja Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego
  W terminie 17-18 października 2018 roku Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi i Miejską Areną Kultury i Sportu organizują III edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego.

 • PUP Łódź - Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi prowadzi nabór wniosków pracodawców o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Łódź - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 23.07.2018 roku rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" .

 • PUP Kazimierza Wielka - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, iż dysponuje pulą środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wysokości 14 000 zł i w związku z powyższym ogłasza nabór wniosków.

 • PUP Kazimierza Wielka - Nabór na III Turnus Służby Przygotowawczej w 2018 roku
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.