• PUP Bełchatów - Wsparcie osób w wieku 50+
  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.

 • PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r.
  Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • PUP Chełm - Aktywizacja osób młodych
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego przewidziano nabór wniosków o staż dla bezrobotnych mężczyzn w wieku do 30. r.ż.

 • PUP Chełm - Projekt pn. "Nowy start - lepsze jutro (V)"
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego przewidziano nabór wniosków o staż.

 • PUP Żory - Nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Żory - Nabór wniosków z PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych o statusie – poszukujący pracy.

 • PUP Żory - Praca wakacyjna w sezonie letnim 2019 dla studentów i pełnoletnich uczniów
  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach zaprasza do udziału w rekrutacji do pracy w sezonie letnim w Niemczech.

 • PUP Żory - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

 • PUP Poznań - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uprzejmie informuje, że uruchamia nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 • UP m.st. Warszawa - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniach 28.01.2019r – 1.02.2019 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

 • PUP dla Powiatu Nowosądeckiego - Priorytety wydatkowania środków KFS w 2019 roku
  Urząd Pracy zaprasza do zapoznania się z informacją na temat priorytetów oraz kierunkowymi wytycznymi dla urzędów pracy w zakresie wydatkowania środków KFS w 2019 roku.

 • PUP dla Powiatu Nowosądeckiego - Projekt "Dobry Czas na Adaptację do Zmian"
  Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie województwa małopolskiego? Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Potrzebujesz Indywidualnego Planu Działania aby znaleźć nową, lepszą pracę?

 • PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna
  Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • PUP Grudziądz - Nabór do projektu pn. "Od Aktywizacji do Zatrudnienia"
  Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu realizują projekt pn. "Od Aktywizacji do Zatrudnienia".

 • PUP Grudziądz - Nabór wniosków o staż dla osób poniżej 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu ogłasza nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim (IV)".

 • DWUP Wrocław - 13,5 mln zł dla dolnośląskich powiatów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Znany jest już dokładny podział pieniędzy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedsiębiorcy z dolnośląskich powiatów będą mieć do dyspozycji od 150 tys. zł do 3,2 mln zł na szkolenia swoich pracowników.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.