• PUP Radomsko - Nabór wniosków o zorganizowanie prac społecznie użytecznych
  Wnioski o zorganizowanie prac społecznie użytecznych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi klientów) w terminie od 5 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację ww. formy wsparcia w 2018 roku.

 • PUP Radomsko - Nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych
  Wnioski o zorganizowanie robót publicznych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi klientów) w terminie od 5 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację ww. formy wsparcia w 2018 roku.

 • PUP Radomsko - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

 • PUP Nowa Sól - Harmonogram spotkań z przedstawicielami ZUS i US
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli przedstawia harmonogram spotkań z przedstawicielami ZUS i US.

 • PUP Nowa Sól - IV Nowosolskie Targi Pracy 2018
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli IV Nowosolskie Targi Pracy i Edukacji 2018, które odbędą się 20 marca 2018 roku, w Hali Sportowej CKZiU "Elektryk", ul. Piłsudskiego 61 w Nowej Soli.

 • PUP Wodzisław Śląski - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 40 osobom bezrobotnym (w tym co najmniej 20 kobietom) zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania w maksymalnej wysokości 21 000 zł.

 • PUP Wodzisław Śląski - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 30 osobom bezrobotnym (w tym co najmniej 12 kobietom) zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania w maksymalnej wysokości 21 000 zł.

 • PUP Wodzisław Śląski - Nabór na szkolenie - Uprawnienia SEP do 1 kV
  Zdobądź za darmo uprawnienia elektryczne. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim oferuje bezpłatne szkolenia w zakresie: Uprawnienia SEP do 1 kV.

 • PUP Wodzisław Śląski - PIT-11
  Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim informuje, że druk PIT-11 za 2017 r. można odebrać do 15.02.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim w godzinach od 8:00 do 15:00 na I piętrze w pokojach 225–226. Nieodebrane w powyższym terminie dokumenty zostaną wysłane pocztą.

 • PUP Wołomin - Nabór wniosków
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie informuje, że z dniem 1.02.2018 r. ogłasza nabór wniosków dotyczących niżej wymienionych form aktywizacji tj.:

 • PUP Wołomin - Spotkania pt. „Bezpieczny Wyjazd - Bezpieczny Powrót”
  Doradcy EURES i Asystenci EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i jego Filii prowadzą spotkania na temat EURES i pracy za granicą pt. „Bezpieczny Wyjazd - Bezpieczny Powrót”.

 • PUP Wołomin - XIII Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w dniu 2.03.2018 r. o godz. 9.30 organizuje XIII Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej.

 • MUP Płock - Staże dla osób w wieku 30 lat i powyżej
  Miejski Urząd Pracy w Płocku od 12 lutego 2018 r. rozpocznie nabór wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Łomża - Nabór wniosków ze środków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w dniach od 19.02.2018 do 20.02.2018 r.

 • PUP Łomża - Nieodpłatna pomoc prawna
  Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016 r.

 • PUP Łomża - Projekt partnerski "Dojrzałość w cenie"
  Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim, powiecie łomżyńskim, powiecie zambrowskim i mieście Łomża.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.