• PUP Łódź - Bony stażowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku trwa realizacja ze środków Funduszu Pracy bonów stażowych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi z ustalonym II lub I profilem pomocy.

 • PUP Łódź - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie ze środków Funduszu Pracy wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

 • WUP Białystok - Rekrutacja do pracy w Niemczech
  Sieć EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 21 lutego br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej tutejszego urzędu organizuje spotkanie rekrutacyjne z niemiecką agencją pracy tymczasowej Piening GmbH Montage.

 • PUP Łódź - Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) w 2018 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Łódź - Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)” w 2018 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Łódź - Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.

 • PUP Łódź - Studia podyplomowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 • PUP Łódź - Szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną/poszukującą pracy.

 • PUP Przasnysz - Formy wsparcia realizowane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)"
  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)" organizuje:

 • PUP Przasnysz - Formy wsparcia realizowane w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)"
  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" organizuje:

 • PUP Wyszków - Bony szkoleniowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.

 • PUP Wyszków - Szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzony jest nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobą bezrobotną, tzn. szkolenia indywidualne.

 • PUP Wyszków - Szkolenie pn. "Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli"
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie od 6.02.2018 r. do 16.02.2018 r. przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych szkoleniem „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" realizowane w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)".

 • PUP Radomsko - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków EFS.

 • PUP Radomsko - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.

 • PUP Radomsko - Dotacje na założenie firmy
  Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.