• UP m.st. Warszawa - Giełda pracy dla obsługi kuchni
  Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. zapraszają na giełdę pracy w dniu 7.06.2018 w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B.

 • UP m.st. Warszawa - Giełda pracy na stanowisko konsultanta telefonicznego
  Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Delta Contact Sp. z o.o. zapraszają na giełdę pracy w dniu 12.06.2018 w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B na stanowisko konsultanta telefonicznego.

 • PUP Nysa - Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO).

 • PUP Września - Konstulacje ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym we Wrześni
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu zaprasza na konsultacje ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 • PUP Września - Program pt. "Czas na działanie"
  W związku z pozyskaniem środków z rezerwy FP w kwocie 117 300 zł Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przystępuje do realizacji programu „Czas na działanie" adresowanego do osób w wieku 45 lat i powyżej.

 • PUP Września - Program pt. "Powrót do aktywności"
  W związku z pozyskaniem środków z rezerwy FP w kwocie 127 900 zł Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przystępuje do realizacji programu „Powrót do aktywności" adresowanego do osób długotrwale bezrobotnych.

 • PUP Września - Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  W związku z pozyskaniem środków z rezerwy FP w kwocie 23 700 zł Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przystępuje do realizacji „Programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" adresowanego do osób długotrwale bezrobotnych oraz zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

 • PUP Włodawa - Nabór wniosków ze środków KFS w 2018 r.
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i jego pracowników.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Dotacje na założenie firmy dla osób w wieku 30 lat i więcej
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w okresie od 17.05.2018 r. do 30.05.2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia w ramach funduszu PO WER
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach funduszu PO WER.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Staże dla długotrwale bezrobotnych i osób w wieku 45 lat i powyżej
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych oraz w wieku 45 lat i powyżej.

 • PUP Białystok - Nabór wniosków z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Białystok - Rusza nowy nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów EFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 14 maja 2018 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych.

 • UP m.st. Warszawa - Giełda pracy
  Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Zespół Żłobków m.st. Warszawy zapraszają na giełdę pracy.

 • PUP Włodawa - Nabór na szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie posiada wolne środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie szkoleń indywidualnych wskazanych przez pracodawcę lub osobę uprawnioną z uzasadnioną celowością, tj. oświadczeniem przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia osobie bezrobotnej pracy.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.