• PUP Elbląg - Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych powyżej 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30. r.ż. do składania wniosków.

 • PUP Elbląg - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej (mieszkającej na terenie miasta Elbląga) środków z PFRON-u na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Elbląg - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 • PUP Elbląg - Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla długotrwale bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla długotrwale bezrobotnych do składania wniosków.

 • PUP Elbląg - Nabór wniosków o staż dla długotrwale bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje pracodawców o naborze wniosków o zorganizowanie stażu na okres do 4 miesięcy.

 • PUP Elbląg - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie z PFRON-u zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 • PUP Ełk - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku prowadzi nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 • PUP Ełk - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 • PUP Dębica - Program pn. ,,Aktywny Samorząd"
  Głównym celem programu jest jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 • PUP Dębica - Spotkanie dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje, że w dniu 22.08.2018r. o godz. 10:00 w sali 16B tutejszego urzędu odbędzie się spotkanie osób bezrobotnych z przedstawicielem Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

 • PUP Wołomin - Harmonogram zajęć
  PUP Wołomin zaprasza do zapoznania się z harmonogramem zajęć organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w okresie sierpień - wrzesień 2018 r.

 • PUP Wołomin - Przydatne informacje dla pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zaprasza pracodawców do zapoznania się z przydatnymi informacjami w przypadku rekrutacji pracowników z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

 • UP Gdańsk - 20 tys. zł na start. Pod koniec sierpnia rusza nabór wniosków na dotację
  Od 20 do 24 sierpnia osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej będą mogły składać wnioski o uzyskanie wsparcia finansowego na ten cel.

 • PUP Opole - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w okresie od 17 do 18 września 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotację w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla osób do 30. r.ż.

 • PUP Opole - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 29. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w okresie od 27 do 29 sierpnia 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego dla osób w wieku powyżej 29. roku życia.

 • PUP Opole - Dotacje na założenie firmy dla osób zamieszkujących obszary wiejskie
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w okresie od 15 do 16 października 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotację ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, zamieszkujących tereny wiejskie.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.