• PUP Żagań - Projekt pn. „Powrót na rynek pracy powiatu żagańskiego osób bezrobotnych 30+ (4)"
  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do skorzystania z oferty organizacji staży, prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach realizowanego projektu pn. „Powrót na rynek pracy powiatu żagańskiego osób bezrobotnych 30+ (4)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 • PUP Lublin - Projekt pn. "Własny biznes - to możliwe II"
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od 19.02.2018 roku do 2.03.2018 roku prowadzi szósty nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy w ramach realizowanego projektu pn. „Własny biznes – to możliwe II".

 • PUP Kołobrzeg - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Kołobrzeg - PIT-11
  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu rozpoczął wysyłkę informacji podatkowych PIT-11 za 2017 r.

 • PUP Kołobrzeg - Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe!
  Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy? Chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje? Złóż wniosek o skierowanie na szkolenie!

 • PUP Kołobrzeg - Pracodawco, skorzystaj z refundacji kosztów zatrudnienia!
  Jesteś pracodawcą lub przedsiębiorcą? Planujesz zatrudnić pracownika? Skorzystaj z refundacji lub stażu!

 • PUP Gostynin - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od 15.02.2018 r. do 20.02.2018 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje, że w dniach 21.02.2018 r. - 28.02.2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Kolbuszowa - Bon na zasiedlenie - POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" PO WER.

 • PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż - 7.2 RPO (zmiany)
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że przy realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)" zostały zmienione kryteria naboru kandydatów.

 • PUP Częstochowa - Nabór wniosków o staż dla osób 50+
  Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach Programu Regionalnego dla osób 50+ na rok 2018.

 • PUP Częstochowa - Nabór wniosków o staż - POWER
  Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

 • PUP Częstochowa - Nabór wniosków o staż - RPO WSL
  Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 12.02.2018 r. do wyczerpania środków finansowych odbywać się będzie otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)".

 • PUP Częstochowa - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL - Koniecpol
  Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od 12.02.2018 roku do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)".

 • PUP Częstochowa - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WSL
  Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od 12.02.2018 roku do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)".

 • PUP Łódź - Bony na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku trwa realizacja ze środków Funduszu Pracy bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi z ustalonym II lub I profilem pomocy.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.