• PUP Będzin - Program Pierwszy Biznes - Wsparcie na Starcie
  Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

 • PUP Będzin - Projekt stażowy dla absolwentów Politechniki Śląskiej
  Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje o projekcie stażowym skierowanym do absolwentów Politechniki Śląskiej.

 • PUP Będzin - Szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie: 2.07.2018 r.-13.07.2018 r. nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną (szkolenie indywidualne).

 • PUP Chełm - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

 • PUP Chełm - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Chełm - Nabór do służby przygotowawczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze kandydatów do służby przygotowawczej.

 • PUP Chełm - Nabór wniosków o staż dla osób do 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku do 30. roku życia.

 • PUP Chełm - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych.

 • PUP Chełm - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Chełm - Roboty publiczne
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o naborze wniosków o organizację robót publicznych.

 • PUP Białystok - Nabór wniosków o staż z Funduszu Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w terminie od 2 do 20 lipca 2018 roku będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy.

 • PUP Białystok - Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach EURES
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. "Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES", które odbędzie się 26.06.2018 r. o godzinie 12:30 w sali 310.

 • PUP Suwałki - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że 25 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV)" (RPO).

 • PUP Krotoszyn - Dyżury niemieckiego doradcy EURES
  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje o dyżurach niemieckiego doradcy EURES.

 • PUP Krotoszyn - Działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy
  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy.

 • UP Gdańsk - Dotacje na założenie firmy
  W terminie 4-8 czerwca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Strony: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.