• PUP Żagań - Nabory wniosków na różne formy wsparcia
  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje o terminach naborów wniosków na różne formy wsparcia.

 • PUP Tczew - Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
  W związku ze zmianą przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • PUP Racibórz - Pożyczka „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”
  Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, po raz kolejny uruchomiły preferencyjny program pożyczkowy Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie.

 • PUP Racibórz - Projekt pn. "Kuźnia Kompetencji Kluczowych" - kursy językowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu zaprasza do udziału w projekcie pn. "Kuźnia Kompetencji Kluczowych", w ramach którego przewidziano kursy językowe.

 • PUP Września - Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni podaje najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

 • PUP Łodź - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Gostynin - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od 8.01.2018 r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres 6 miesięcy.

 • WUP Warszawa - Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych realizowanych przez CIiPKZ w Ciechanowie
  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych i spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ciechanowie w I kwartale 2018 r.

 • UP m.st. Warszawa - Nabory wniosków
  3 stycznia 2018 r. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy wydawanie numerków do rejestracji zostanie wstrzymane o godzinie 13.45.

 • PUP Kołobrzeg - Zajęcia grupowe
  CIiPKZ w Koszalinie oraz w Szczecinie zapraszają do udziału w zajęciach grupowych.

 • PUP Bydgoszcz - Zatrudnianie cudzoziemców
  Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o terminach przyjmowania dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

 • PUP Wyszków - Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie przedstawia ulotki dla pracodawców i cudzoziemców dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

 • PUP Wyszków - Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie przedstawia wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w powiatowym urzędzie pracy w Wyszkowie w I kwartale 2018 r.

 • PUP Nysa - Ulotka nt. zatrudniania cudzoziemców
  Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1543), Departament Rynku Pracy przygotował ulotki informacyjne.

 • PUP Jelenia Góra - Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenia wykonawcze, które były niezbędne w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Wkrótce rozporządzenia zostaną ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

 • PUP Gorzów Wielkopolski - Nabór do służby przygotowawczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim informuje o naborze prowadzonym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim na turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w terminie 9.01.- 27.04.2018 r.

 • Strony: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.