• PUP Zgierz - Nabór wniosków na różne formy wsparcia w ramach aktywizacji osób młodych
  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż kontynuuje przyjmowanie wniosków w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)".

 • PUP Włocławek - Nabór na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
  Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie pn. „Szukam pracy" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium.

 • PUP Łomża - Projekt pn. "Dziś bierni - jutro aktywni (IV)"
  Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża.

 • PUP Września - Bezpłatne szkolenia i staże
  Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: "Nie dla wykluczenia – tak dla integracji" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 7.

 • PUP Września - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że Rada Rynku Pracy określiła w 2018 r. priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Wrocław - Nabór wniosków dla pracodawców
  Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, w szczególności:

 • PUP Białystok - Nabór wniosków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Chełm - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie oferuje dotacje na założenie firmy. Nabór będzie prowadzony w terminie od 15.01.2018 do 19.01.2018 roku.

 • PUP Milicz - Zatrudnienie cudzoziemców
  Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje o zmianach w zatrudnieniu cudzoziemców.

 • UP m.st. Warszawa - Dotacje na założenie firmy
  Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie od 1 lutego 2018 roku do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (II)”.

 • PUP Białystok - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok"
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 15 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. prowadzi rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)".

 • PUP Białystok - Rekrutacja wniosków w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę" (IV)
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 15 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. prowadzi rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu pn. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)".

 • PUP Szamotuły - Nowy projekt dla osób do 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że będzie realizował projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (IV)".

 • PUP Szamotuły - Staż, dotacje i szkolenia dla osób powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie realizować projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie szamotulskim (IV).

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Nabór wniosków o staż POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wsparcie udzielane z EFS) od 10.01.2018 r. do odwołania.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Nabór wniosków o staż z Funduszu Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy od 10.01.2018 r. do odwołania.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.