• PUP Aleksandrów Kujawski - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim posiada środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (III)", w ramach którego przewidziano nabór wniosków o dotacje.

 • PUP Aleksandrów Kujawski - Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań
  Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje o naborze do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań.

 • PUP Białystok - Nabór wniosków o staż z Funduszu Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w terminie od 2 do 20 lipca 2018 roku będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy.

 • PUP Białystok - Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach EURES
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. "Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES", które odbędzie się 26.06.2018 r. o godzinie 12:30 w sali 310.

 • PUP Suwałki - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że 25 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV)" (RPO).

 • PUP Września - Nabór wniosków o staż (WRPO)
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)".

 • PUP Wałbrzych - Dotacje na założenie firmy - PO WER
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER.

 • PUP Wałbrzych - Dotacje na założenie firmy - RPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu prowadzi nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków RPO.

 • PUP Wałbrzych - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych do składania wniosków.

 • PUP Wałbrzych - Wykaz porad grupowych na III kwartał 2018 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przedstawia wykaz porad grupowych przewidzianych do realizacji w III kwartale 2018 roku.

 • PUP Brzesko - Terminarz naborów wniosków w 2018 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku przedstawia terminarz naboru wniosków przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

 • PUP Krotoszyn - Dyżury niemieckiego doradcy EURES
  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje o dyżurach niemieckiego doradcy EURES.

 • PUP Krotoszyn - Działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy
  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy.

 • PUP Słupsk - Nabór do zawodowej służby wojskowej
  Jednostka Wojskowa nr 4071 w Żaganiu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej.

 • PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia ze środków POWER (III).

 • PUP Nowy Sącz-Węgierska - „Związek pełnosprawny – aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością”
  Aplikacja mobilna, do testowania której zachęcamy, jest formą wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Jej zasadniczą rolą jest wsparcie w podtrzymywaniu wzajemnej relacji partnerskiej pomiędzy rodzicami, pracy nad własnym związkiem i godzenia roli rodzica z rolą partnera.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.