• PUP Białystok - Bony na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że pozostały miejsca dla 21 osób bezrobotnych, które zechciałyby skorzystać z bonu na zasiedlenie.

 • PUP Krosno - Wsparcie osób między 30. a 50. rokiem życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale bezrobotne pomiędzy 30. a 50. rokiem życia.

 • PUP Kraśnik - Wznowienie naboru wniosków na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że z dniem 14.03.2018 r. wznawia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w ramach szkoleń indywidualnych oraz bonu szkoleniowego.

 • PUP Szczecin - Nabór wniosków ze srodków PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Nysa - Nabór wniosków na roboty publiczne
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych w ramach programu regionalnego.

 • PUP Nysa - Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że Jednostka Wojskowa nr 4408 w m. Sulechów będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 • PUP Kolbuszowa - Staże, szkolenia i prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków na staże, szkolenia i prace interwencyjne w ramach Programu Regionalnego z rezerwy Ministra dla osób długotrwale bezrobotnych od 30. do 50 r.ż.

 • UP m.st. Warszawa - Środki na rozwój firmy i zatrudnienia
  Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o możliwości uzyskania środków na rozwój firmy i zatrudnienia.

 • PUP Iława - Nabór na prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozpoczyna kolejny nabór wniosków na prace interwencyjne.

 • PUP Iława - Nabór wniosków w ramach PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Iławie informuje o naborze wniosków o sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów szkoleń od osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie.

 • PUP Iława - Wsparcie osób niepełnosprawnych
  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu "Niepełnosprawni na etacie" w ramach pilotażowego programu "Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • UP m.st. Warszawa - Nabory wniosków ze środków PFRON-u
  Urząd Pracy m.st. Warszawy od 3 kwietnia 2018 r. ogłasza nabór wniosków na różne formy wsparcia w ramach środków PFRON-u.

 • PUP Opole - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w roku 2018 planowane są trzy nabory wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Opole - Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em
  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opolu zaprasza osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podmioty ekonomii społecznej, administrację samorządową do skorzystania z oferty m.in. bezzwrotnych dotacji.

 • PUP Brzesko - Projekt pn. "Nie pozwól się wykluczyć"
  Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zamieszkujących/pracujących/uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym 31 osób zamieszkujących na terenie powiatów: proszowicki, nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki.

 • PUP Brzesko - Projekt pn. "Walczymy z wykluczeniem"
  Głównym celem realizowanego projektu jest objęcie wsparciem 60 osób lub członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.