• PUP Szczecin - Dotacje na założenie firmy z FP
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (I lub II profil pomocy).

 • PUP Wyszków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje o naborze wniosków o sfinansowanie szkoleń pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Wyszków - Nabór na szkolenia indywidualne (MAZOWSZE 2018 - rezerwa)
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobą bezrobotną, tzn. szkolenia indywidualne.

 • PUP Wyszków - Nabór na szkolenia indywidualne (POWER)
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobą bezrobotną, tzn. szkolenia indywidualne dla osób w wieku 18-29 lat.

 • PUP Nowa Sól - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018.

 • PUP Nowa Sól - Nabór wniosków o staż dla osób 45+
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu dla osób powyżej 45. roku życia.

 • PUP Nowa Sól - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30. roku życia.

 • PUP Nowa Sól - Spotkania informacyjne dla NGO
  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych.

 • PUP Nowa Sól - Spotkania informacyjne z doradcą Eures z Niemiec
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli informuje, że w dniach 4.09.2018 i 6.11.2018 roku zostaną organizowane kolejne spotkania informacyjne z doradcą EURES z Niemiec dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie Niemiec.

 • PUP Goleniów - Spotkania informacyjne w sprawie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych w sprawie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy.

 • PUP Gorzów Wielkopolski - Nabór do służby przygotowawczej - WKU
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim informuje o naborze kandydatów do służby przygotowawczej.

 • PUP Elbląg - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

 • PUP Elbląg - Dotacje na założenie firmy dla osób długotrwale bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza osoby długotrwale bezrobotne do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Elbląg - Dotacje na założenie firmy dla osób do 29. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą.

 • PUP Elbląg - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia, zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, do składania wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą.

 • PUP Elbląg - Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych do 29. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla osób bezrobotnych do 29. r.ż. do składania wniosków.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.