Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Formalności przed powrotem>Formalności przed powrotem z Wielkiej Brytanii>Świadczenia społeczne > Formularz U1 (dawniej E 301)Tagi: Zasiłek dla bezrobotnych, U1 E301, P60, P45, Payslip

Formularz U1 (dawniej E 301)

Jeśli po powrocie do Polski zamierzamy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, można przed wyjazdem wystąpić o wydanie formularza U1 (wcześniej E 301), który jest uznawanym dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim. Stosuje się go przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Osoby występujące o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski powinny przedstawić ten dokument w powiatowym urzędzie pracy, w którym będą się rejestrować jako bezrobotne.

Aby uzyskać w Wielkiej Brytanii formularz U1 (E 301), należy wypełnić wniosek CA3916, dostępny na stronie internetowej HM Revenue & Customs, dołączyć do niego, zgodnie z instrukcją, kopie ostatnich payslipów od każdego pracodawcy z ostatnich trzech lat naszej pracy w Wielkiej Brytanii i payslipów za marzec z ostatnich trzech lat lub kopie formularzy P60 także za ostatnie trzy lata. Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres:

Customer Operations
National Insurance Contributions and Employer Office
International Caseworker
Benton Park View
Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ
United Kingdom

Telefony:
+44 (0) 191 203 7010 – z zagranicy
0845 915 4811 – z obszaru Wielkiej Brytanii

HM Revenue & Customs informuje, że składki odprowadzane podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej (Self-employment) nie sa brane pod uwagę podczas ustalania prawa do zasiłku. Okres ten nie będzie potwierdzony przez instytucję brytyjską jako kwalifikujący do przyznania prawa do zasiłku.

O potwierdzenie okresu ubezpieczenia (pracy) w Wielkiej Brytanii można też wystąpić po powrocie do Polski – za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) - jeśli osoba ubiega się o zasiłek dla osób bezrobotnych. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego WUP-u, dołączając do niego dokumenty potwierdzające pracę za granicą.

Warto wiedzieć
Ze względu na dużą liczbę wniosków czas oczekiwania na odesłanie informacji znacznie się wydłużył. W pierwszej kolejności załatwiane są te zapytania, które dodatkowo poparte zostały zapytaniem odpowiedniego urzędu państwa członkowskiego oraz zapytania kierowane bezpośrednio przez odpowiednie organy innych państw członkowskich. Osoby, które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy w Polsce mają szansę szybciej otrzymać potwierdzenie okresów ich pracy w Wielkiej Brytanii w celu ustalenia ich uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Więcej o rejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy dowiesz się z naszego Powrotnika.

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube
Odwiedź nas na Twitterze