• Np. handlowiec, barman, ślusarz
 • Np. informatyka, gastronomia
 • 2014-12-12

  Działalność gospodarcza w Polsce

  Po powrocie do Polski wiele osób ma pomysł na własny biznes, chcąc przenieść na grunt polski rozwiązania z innych krajów oraz wykorzystać zdobyte za granicą doświadczenia. Często jednak brakuje im funduszy na ten cel. Na szczęście istnieją w Polsce źródła sfinansowania nowego przedsiębiorstwa w pierwszej fazie jego działalności. W naszym artykule podpowiadamy, z jakich źródeł można skorzystać, zakładając własny biznes.
 • 2014-10-23

  Powrót do Polski a uznawanie kwalifikacji zawodowych

  Osoby, które zdobyły wykształcenie za granicą i chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe, mogą to zrobić po powrocie do Polski. Formalności w tym zakresie nie są skomplikowane, a efekty tego działania są szczególnie widoczne w momencie poszukiwania pracy.
 • 2014-10-23

  Jak odnaleźć się na polskim rynku pracy?

  Dłuższa nieobecność w kraju, spowodowana emigracją zarobkową, może być przyczyną różnego rodzaju trudności po powrocie do kraju. Gdzie można zwrócić się o pomoc?

Polecamy

2014-09-30

Przepisy podatkowe a praca za granicą

Osoby, które wracają do Polski, powinny sprawdzić, czy w ich przypadku istnieje podstawa do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii.
2014-09-30

Prawne aspekty małżeństwa zawartego z obcokrajowcem

Globalizacja oraz mobilność międzynarodowa to tylko niektóre trendy, które przyczyniły się do łatwej i szybkiej komunikacji oraz mieszania się społeczeństw. Małżeństwa z obcokrajowcami są coraz popularniejsze. Trendy ogólnoświatowe pociągnęły za sobą także zmiany legislacyjne.
2014-09-30

Powrót do Polski, a zasiłek dla osób bezrobotnych

Osoby, które chcą powrócić do kraju, powinny pamiętać o uregulowaniu kwestii formalnych związanych z zatrudnieniem. Od tego bowiem, czy będą miały komplet wymaganych dokumentów, zależy, czy nabędą prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych.

  

AKTUALNOŚCI Z REGIONÓW

Zobacz, co oferuje Twój region