AKTUALNOŚCI Z REGIONÓW

Zobacz, co oferuje Twój region


2013-10-23

PUP Prudnik - Mapa Drogowa Reemigracji

Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego, w ramach projektu innowacyjnego pt. "Wypracowanie metod zmniejszania migracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy", zrealizowanego przez Uniwersytet Opolski w Poddziałaniu 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2014-04-23

PUP Gdynia - Nabór na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni prowadzi nabór w ramach kolejnej edycji projektu systemowego „NIE PRZEGAP” na szkolenie pt. „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.

2014-04-23

PUP Trzebnica - Harmonogram porad grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zaprasza osoby bezrobotne, poszukujące pracy do zapoznania się z harmonogram porad grupowych, organizowanych w klubie pracy.

  • Np. handlowiec, barman, pracownik biurowy
  • np. nazwa szkolenia
FabrykaCV - Oddaj swoje CV w dobre ręce!