AKTUALNOŚCI Z REGIONÓW

Zobacz, co oferuje Twój region


2013-10-23

PUP Prudnik - Mapa Drogowa Reemigracji

Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego, w ramach projektu innowacyjnego pt. "Wypracowanie metod zmniejszania migracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy", zrealizowanego przez Uniwersytet Opolski w Poddziałaniu 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2014-04-18

PUP Strzelce Krajeńskie - Lubuskie Targi Aktywności Społecznej

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w dniu 17 maja 2014 r. w Gorzowie Wlkp. w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka” w godz.10.00-18.00 odbędą się Lubuskie Targi Aktywności Społecznej.

2014-04-18

PUP Zgierz - Wnioski na szkolenie grupowe

Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie 02.05.-06.05.2014 r. będą wydawane wnioski na szkolenie grupowe "Spawanie metodami MAG (135)-1, MAG (135)-8, TIG (141)-1 i TIG (141)-8”, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

  • Np. handlowiec, barman, pracownik biurowy
  • np. nazwa szkolenia
FabrykaCV - Oddaj swoje CV w dobre ręce!