• Np. handlowiec, barman, ślusarz
 • Np. informatyka, gastronomia
 • 2014-10-23

  Powrót do Polski a uznawanie kwalifikacji zawodowych

  Osoby, które zdobyły wykształcenie za granicą i chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe, mogą to zrobić po powrocie do Polski. Formalności w tym zakresie nie są skomplikowane, a efekty tego działania są szczególnie widoczne w momencie poszukiwania pracy.
 • 2014-10-23

  Jak odnaleźć się na polskim rynku pracy?

  Dłuższa nieobecność w kraju, spowodowana emigracją zarobkową, może być przyczyną różnego rodzaju trudności po powrocie do kraju. Gdzie można zwrócić się o pomoc?
 • 2014-09-30

  Przepisy podatkowe a praca za granicą

  Osoby, które wracają do Polski, powinny sprawdzić, czy w ich przypadku istnieje podstawa do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii.

Polecamy

2014-09-30

Prawne aspekty małżeństwa zawartego z obcokrajowcem

Globalizacja oraz mobilność międzynarodowa to tylko niektóre trendy, które przyczyniły się do łatwej i szybkiej komunikacji oraz mieszania się społeczeństw. Małżeństwa z obcokrajowcami są coraz popularniejsze. Trendy ogólnoświatowe pociągnęły za sobą także zmiany legislacyjne.
2014-09-30

Powrót do Polski, a zasiłek dla osób bezrobotnych

Osoby, które chcą powrócić do kraju, powinny pamiętać o uregulowaniu kwestii formalnych związanych z zatrudnieniem. Od tego bowiem, czy będą miały komplet wymaganych dokumentów, zależy, czy nabędą prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych.
2014-06-23

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

O tym, jak bardzo jest ważna świadczy fakt, że to od niej zależy, czy zdobędziemy wymarzoną posadę. W dobie zmieniających się technologii oraz przemian na rynku pracy, naturalny jest fakt rosnącej siły konkurencji. Co zatem decyduje o sukcesie rozmowy kwalifikacyjnej?

  

AKTUALNOŚCI Z REGIONÓW

Zobacz, co oferuje Twój region