Strona główna > Ankieta - EFZ > Ankieta - Elastyczne Formy Zatrudnienia

Ankieta dotycząca elastycznych form zatrudnienia

Słownik pojęć:

1. Elastyczne formy zatrudnienia
 (Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć definicję)

(EFZ, ang. Flexible Forms of Employment) – nietypowe formy zatrudnienia charakteryzujące się elastycznością czasu i miejsca pracy, formy stosunku pracy (przedkładanie kontraktów cywilnoprawnych nad tradycyjne umowy o pracę), formy relacji pracownika z pracodawcą (telepraca), wynagrodzenia (zadaniowe) i zakresu pracy (praca zadaniowa, dzielenie się pracą).
Źródło: Wikipedia

Definicja 2:
Elastyczne formy zatrudnienia (EFZ, ang. Flexible Forms of Employment) – zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy.
Źródło: www.prawopracy.org

2. Telepraca
 (Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć definicję)

(zdalna praca), biuro w domu – forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak
w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Te urządzenia to: telefon, telefaks, wideofon.
Źródło: Wikipedia

3. Wynagrodzenie zadaniowe
 (Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć definicję)

łączy w sobie elementy formy czasowej, premiowe i akordowej wynagradzania. Idea zadaniowej formy wynagradzania opiera się na ustaleniu określonych zadań zleconych pracownikowi lub zespołowi pracowników. Ustaleniu podlega czas potrzebny na wykonanie zadania. Jest on wyznaczany poprzez wypracowane normy lub opinie fachowców. Zadaniowa forma wynagradzania zawiera z reguły część stałą (wynagrodzenie zasadnicze) oraz część zmienną, stanowiącą ustalony procent płacy zasadniczej i wypłacaną po wykonaniu zadania w ustalonym terminie. W przypadku skrócenia terminu wykonania zadania, część zmienna wynagrodzenia wzrasta odpowiednio do zaoszczędzonego czasu. Natomiast w przypadku przekroczenia terminu wykonania zadania, część ruchoma zmniejsza się odpowiednio do opóźnienia.
Źródło: www.wynagrodzenia.pl/slownik_1.php/wpis.233

4. Praca zadaniowa
 (Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć definicję)

polega na tym, iż pracownikowi nie ustala się rozkładu czasu pracy, wskazuje się jedynie jakie zadania powinien wykonać w ustalonym wymiarze czasu pracy.
Źródło: www.prawopracy.fr.pl/23.php

5. Dzielenie się pracą
 (Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć definicję)

to uzgodnienie, w ramach którego dwaj pracownicy dzielą pracę na jednym stanowisku pełnoetatowym, rozdzielając między siebie płacę oraz świadczenia odpowiednio do czasu pracy każdego z nich. Podział pracy może występować w postaci podziału dni lub tygodni bądź też – rzadziej – w formie pracy co drugi tydzień. Taki rodzaj pracy określany jest tez często terminami: job sharing, job pairing, job splitting.
Źródło: mfiles.pl/pl/index.php/Job_sharing


Pracodawco, zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie

Ankieta jest anonimowa, prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

1. Czy w Państwa firmie stosowane są elastyczne formy zatrudnienia?

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

Czy ocenia Pan/Pani pozytywnie wprowadzone zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich?
Zobacz wyniki ostatniej sondy

Zapoznaj się z archiwum sond