Strona główna > Dział Powroty>Regiony > Woj. podkarpackieWojewództwo podkarpackie

Aktualności z regionu

PUP Tarnobrzeg - Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

2014-11-26Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, iż Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wdraża rządowy program na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II".

PUP Kolbuszowa - Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

2014-11-24Od 17 listopada br. Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem wybranych pośredników finansowych będzie udzielał pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla: osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, studentów ostatniego roku studiów, poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego.

PUP Jarosław - Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej

2014-11-21Uprzejmie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie".

PUP Krosno - Dotacje na założenie firmy

2014-11-07Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie informuje o możliwości składania wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PUP Rzeszów - Bezpłatne przejazdy dla osób bezrobotnych

2014-11-06Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że osoby bezrobotne, legitymujące się zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie mogą od piątku bezpłatnie korzystać z autobusów ZTM.

Wsparcie młodych przedsiębiorców w zakładniu firm - AIP

2014-11-05Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla start-upów. AIP umożliwiają przetestowanie pomysłów na rynku na preferencyjnych warunkach i bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej lub spółki.

Program pt. „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

2014-11-05Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

PUP Rzeszów - Środki z KFS

2014-10-16Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób w wieku 45 lat i więcej, będących pracownikami lub pracodawcami.

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o staż

2014-09-25Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1.10.2014 r. rozpocznie ostatni, V nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pt. „Staż moją szansą".

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków o staż

2014-09-17Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabór wniosków o organizację staży finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerw Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Strony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] ... 
powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?