• PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenia finansowane z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o bony dla osób poniżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje o naborze wniosków o przyznanie: bonu szkoleniowego, bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego, bonu na zasiedlenie (wartość bonu wynosi nie więcej niż 7 000 zł).

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o organizację robót publicznych
  Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie 35 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego".

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia dla osób powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia w ramach PO WER 2014-2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Zaproszenie na spotkanie informacyjne ze szkoleniem dla pracodawców
  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne ze szkoleniem dla pracodawców dotyczące konkursu "Zdobądź dyplom PIP".

 • PUP Chełmno - Dotacje na założenie firmy dla osób młodych
  Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości przyznania 10 osobom bezrobotnym do 30. roku życia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Chełmno - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 29. roku życia
  Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości przyznania 8 osobom bezrobotnym powyżej 29. roku życia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 • PUP Chełmno - Dotacje na założenie firmy
  Celem głównym projektu jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy wśród 25 kobiet i 20 mężczyzn bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r.ż., będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

 • PUP Chełmno - Nabór wniosków o staż - RPO
  Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

 • PUP Chełmno - Projekt pn. "Przedsiębiorcy na start" i "Bizneswoman to Ty"
  Firma Kompass Consulting realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwa projekty adresowane do osób powyżej 29 r.ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych.

 • PUP Chełmno - Staże innowacyjne dla osób młodych
  Już w maju w Chełmnie odbywać się będą tzw. staże innowacyjne dla osób młodych bezrobotnych, którym znalezienie pracy utrudnia zbyt częste korzystanie z rozmaitych gier komputerowych oraz innych rozgrywek online.

 • PUP Rzeszów - Dotacje na założenie firmy
  W dniach od 21.02.2018 r. do 23.02.2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)".

 • PUP Rzeszów - Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO WP
  W dniach od 26.02.2018 r. do 27.02.2018 r. odbędzie się nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (20 stanowisk pracy).

 • PUP Tarnów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że w dniach od 19.02.2018 r. do 28.02.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.