AKTUALNOŚCI w Regionach

 • 21.11.2017

  PUP Człuchów - Nabór wniosków RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim III" współfinansowanego ze środków EFS posiada środki na: utworzenie stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i podjęcie działalności gospodarczej.

 • 21.11.2017

  PUP Wyszków - Dotacje na założenie firmy

  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że osoby bezrobotne lub poszukujący pracy (tj. opiekunowie osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 49 pkt 7 Ustawy) mogą uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

 • 20.11.2017

  PUP Katowice - Nabór wniosków o dotacje dla osób powyżej 50. r.ż.

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż.

 • 20.11.2017

  PUP Katowice - Nabór wniosków o dotacje dla osób długotrwale bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych.

 • 20.11.2017

  PUP Katowice - Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)" Poddziałanie 1.1.1. PO WER, współfinansowanego ze środków EFS.

 • 20.11.2017

  PUP Katowice - Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.2 RPO WSL

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)" Dział. 7.2 RPO WSL, współfinansowanego ze środków EFS.

 • 20.11.2017

  PUP Katowice - Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środków FP

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.

 • 15.11.2017

  PUP Lublin - Własny biznes - to możliwe II - wydłużony okres rekrutacji w ramach V naboru

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do 31.12.2017 roku w ramach do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy.

 • 15.11.2017

  PUP Lublin - 25 200 zł - pracodawco, tyle możesz otrzymać

  Jeżeli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną do 30. roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach w Bełżycach lub Bychawie, możesz otrzymać na ten cel refundację części kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy w wysokości 2100 zł miesięcznie, czyli łącznie 25 200 zł.

 • 13.11.2017

  PUP Tarnobrzeg - Dotacje na założenie firmy

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" informuje o trwającym od 12 września 2017 r. naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.