• Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych
  Czy sposób rozwiązania umowy wpływa na prawo do zasiłku dla bezrobotnych

 • Nagroda jubileuszowa
  Komu przysługuje nagroda jubileuszowa

 • Czy bezrobotnemu przysługuje urlop od urzędu pracy?
  Brak gotowości do podjęcia pracy osoby bezrobotnej

 • Termin rozpoczęcia i rozliczenia działalności gospodarczej - video
  Jak i kiedy rozliczyć środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymane z urzędu pracy?

 • Poradnictwo zawodowe
  Poradnictwo zawodowe - pomoc na rynku pracy

 • Jeden rachunek zamiast czterech w ZUS
  Zasady przekazywania składek do ZUS na działalności gospodarczej

 • Praca już na nich czeka - szkoła programistów
  : Szkoła programistów; Gdzie nauczyć się kodowania online; Jak zostać programistą

 • Środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub na zakup ziemi - video
  Korzystanie z ochrony stosunku pracy

 • Rynek pracy optymistycznie, ale już nie tak różowo
  Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w liczbie etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych sektorów kraju prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia, jednak wyniki obniżyły się zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Pracodawcy mają ostrożnie optymistyczne plany dotyczące zatrudnienia w okresie lipiec-wrzesień. Najwięcej miejsc pracy będzie w Budownictwie, Handlu detalicznym i hurtowym oraz w Transporcie/ Logistyce/ Komunikacji.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.