Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Przeprowadzka > Przewóz zwierząt domowychTagi: Zwierzęta i rośliny

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-08

Przewóz zwierząt domowych

Przewóz zwierząt w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (dotyczy to tylko psów, kotów i fretek) mogą wjechać na terytorium Polski:

1) z państw członkowskich Unii Europejskiej po spełnieniu poniższych wymagań:

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą:

  • mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem) lub
  • tatuażu (wytatuowanego numeru lub kombinacji cyfr i liter) – ta metoda identyfikacji zwierząt była akceptowana do dnia 3 lipca 2011 r., obecnie przywóz zwierząt oznakowanych przy pomocy tatuażu jest możliwy jedynie w przypadku, gdy tatuaż jest czytelny i gdy właściciel może przedstawić zaświadczenie, że tatuaż wykonano przed 3 lipca 2011 r.

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego
u zwierzęcia w wieku powyżej trzeciego miesiąca życia.
W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w  terminach wyznaczanych przez lekarza dokonującego szczepienia  (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii dokonującego szczepień, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane, jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

3. Muszą być zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Dla innych zwierząt towarzyszących - króliki, chomiki, świnki morskie, myszy, szczury, itp. - nie jest wymagana żadna dokumentacja.

W przypadku gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITIES), należy posiadać stosowne dokumenty. Organem udzielającym informacji w tym zakresie jest Ministerstwo Środowiska.

 

Warto wiedzieć

Przemieszczanie młodych psów, kotów i fretek, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, na terytorium RP i innych państw jest niedozwolone.

 

Uwaga! Komunikat dotyczący przemieszczania zwierząt domowych z Chorwacji na teren państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Informacje na temat przewozu zwierząt z krajów leżących poza Unią Europejską są opisane w broszurze Głównego Inspektoratu Weterynarii dostępnego poniżej:

WYMAGANIA PRZY PRZEMIESZCZANIU O CHARAKTERZE NIEHANDLOWYM PSÓW, KOTÓW I FRETEK, JAKO ZWIERZĄT DOMOWYCH TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYMZ PAŃSTW TRZECICH NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ(z wyłączeniem Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa)

 

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube
Odwiedź nas na Twitterze