• Wersja polska
 • English version
 • По-pусски

baza zawodów

http://www.psz.praca.gov.pl/klasyfikacja_zawodow/ 

 • Technik technologii drewna
 • Opis zawodu

  Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Do podstawowych zadań technika technologii drewna należy rozpoznawanie gatunków drewna i tworzyw drzewnych, ich klasyfikacja, dobór, ocena jakości oraz zastosowanie surowców i materiałów produkcyjnych takich, jak kleje, lakiery, tworzywa sztuczne i metale. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne. Zajmuje się również sporządzaniem normatywów materiałowych i czasowych oraz kalkulacji cen gotowych wyrobów drzewnych. W pracy technika technologii drewna ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, podzielność uwagi, refleks, spostrzegawczość, odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Jego praca odbywa się przede wszystkim w halach produkcyjnych o znacznym nasileniu hałasu, w podwyższonej temperaturze, wilgotności i zanieczyszczeniu pyłem drzewnym oraz oparami klejów, lakierów i innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcyjnym, w magazynach produktów drzewnych lub w pomieszczeniach biurowych, a także na wolnym powietrzu – przy składowaniu drewna. Najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia jest hałas i urazy mechaniczne. Występuje on we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, niezależnie od specjalności. W zawodzie tym istnieje wiele specjalizacji, takich jak: produkcja mebli, technologia stolarki budowlanej, technologia tartacznictwa, mechaniczna, hydrotermiczna i chemiczna obróbka drewna, technologia tworzyw drzewnych – płyt drewnopodobnych i sklejek. Technik technologii drewna może pracować jako operator maszyn i urządzeń do obróbki drewna, brakarz, suszarnik drewna, kontroler jakości, brygadzista lub kierownik działu produkcyjnego w zakładach przemysłu drzewnego: tartakach, zakładach produkujących meble, fabrykach stolarki budowlanej oraz płyt drewnopochodnych lub warsztatach rzemieślniczych.

  Zadania zawodowe

  • Organizowanie określonych procesów produkcyjnych w zakładach przerobu drewna i tworzyw drzewnych.
  • Projektowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.
  • Dostarczanie i odbieranie drewna okrągłego.
  • Przerabianie drewna (mechaniczne i chemiczne).
  • Wytwarzanie i wykańczanie elementów z drewna i tworzyw drzewnych.
  • Montowanie i magazynowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.
  • Naprawianie i renowacja wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych.
  • Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej oraz doradztwa specjalistycznego.
  • Współpracowanie z dostawcami materiałów i półfabrykatów dla zakładów przemysłu drzewnego.
  • Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu przemysłu drzewnego.
  • Współpracowanie z odbiorcami wyrobów drzewnych.
  • Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów oraz jakości wytwarzanych wyrobów w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych.
  • Kontrolowanie przebiegu określonych procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych.
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych.

  Kwalifikacje zawodowe

  • Organizowanie przerobu drewna okrągłego.
  • Wykonywanie i wykańczanie elementów z drewna i tworzyw drzewnych.
  • Wykonywanie montażu elementów z drewna i tworzyw drzewnych.
  • Wykonywanie napraw, konserwacja i renowacja elementów z drewna i tworzyw drzewnych.
  • Kontrolowanie jakości materiałów, wyrobów oraz prawidłowego przebiegu procesów technologicznych w zakładach przerobu drewna i tworzyw drzewnych.

  Pobierz plik z charakterystyką zawoduUwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają jedynie charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

« powrót

Zobacz również

Praca

Rekrutacja, Własna firma, Kodeks pracy

Rozwój

Umiejętności osobiste, Poszukiwanie pracy, Kariera zawodowa

Bezrobotni i poszukujący pracy

Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

Pracodawcy

Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy
Wróć do góry

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?
Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalności

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas