Powrót

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-07-10

Zarejestrowane osoby bezrobotne, opiekujące się dzieckiem, które podejmują aktywność zawodową, mogą starać się o wsparcie finansowe z urzędu pracy na rzecz zapewnienia opieki dziecku. Sprawdź, jak uzyskać wsparcie!

Zgodnie z przepisami osoba bezrobotna, wychowująca co najmniej jedno dziecko do lat sześciu, a w przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, do lat siedmiu, podejmująca zatrudnienie albo inną pracę zarobkową, bądź skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie może ubiegać o refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodu - nie może on przekraczać minimalnego wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Zwrot kosztów przyznawany jest na wniosek zainteresowanej osoby. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się również, czy określony profil pomocy zawiera tę formę wsparcia. Refundację mogą otrzymać osoby, które mają II profil pomocy. Osoby z III profilem pomocy mogą otrzymać refundację tylko w ramach programu specjalnego.

Do wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające poniesione koszty, np. fakturę z przedszkola.

W jakiej wysokości przysługuje zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Przepisy mówią o zwrocie kosztów w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych – 415,50 zł. W przypadku refundacji kosztów za niepełny miesiąc, kwotę refundacji ustala się proporcjonalnie: dzieląc kwotę maksymalnej refundacji przez 30, a następnie mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych, w których bezrobotny brał udział w jednej z wcześniej wymienionych form aktywizacji. W przypadku, gdy w trakcie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia wystąpi niezdolność do pracy osoby bezrobotnej, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra nie należy zmniejszać wysokości należnej bezrobotnej refundacji kosztów opieki nad dzieckiem za okres niezdolności do pracy.

W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zwrot kosztów przysługuje przez okres do 6 miesięcy. Jeśli aktywność zawodowa następuje z tytułu skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem można otrzymywać przez cały okres ich trwania.

Na wniosek zainteresowanego, starosta może wypłacić zaliczkę z tytułu zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Zobacz podobne artykuły:

 • Mama w pracy
  Od kilku lat obserwujemy trend spadkowy poziomu bezrobocia w Polsce. Spada również liczba bezrobotnych kobiet. Przepisy prawa pracy ułatwiają łączenie pracy z macierzyństwem. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki przypominamy jakie prawa przysługują zatrudnionym mamom!

 • Spółdzielnia socjalna pomysłem na firmę
  Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy? Myślisz o działalności w ramach spółdzielni socjalnej? Sprawdź, kto może założyć spółdzielnię i jakie wsparcie może uzyskać na start oraz rozwój!

 • Kiedy nie stracisz statusu osoby bezrobotnej pomimo odmowy przyjęcia oferty pracy?
  Zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna oprócz praw, ma także obowiązki. Jednym z nich jest przyjmowanie skierowań do pracy. Konkretnie są to skierowania na rozmowy kwalifikacyjne, a nie stricte do pracy.

 • Dofinansowanie zatrudnienia z urzędu pracy
  Pracodawco, potrzebujesz dofinansowania do zatrudnienia nowego pracownika? Sprawdź ofertę urzędu pracy i wybierz dofinansowanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy!

 • Czy jestem ubezpieczony?
  Sprawdź, kiedy możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej!

 • Zatrudnianie osób pozbawionych wolności
  Na rynku pracy coraz trudniej o pracowników. Pracodawcy poszerzają więc krąg poszukiwań kandydatów do pracy. Coraz częściej upominają się też o osoby pozbawione wolności. Sprawdź, jak wygląda zatrudnienie osób skazanych i jakie korzyści z tego płyną!

 • Praktyki absolwenckie
  Sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego

 • Dofinansowanie działalności gospodarczej z urzędu pracy
  Myślisz o założeniu firmy? Chcesz otrzymać dotację na ten cel? Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać, żeby uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy oraz kiedy urząd może odmówić przyznania dotacji!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.