Powrót

Kiedy przedsiębiorca nie musi opłacać składki zdrowotnej?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-03-16

Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź, czy nie jesteś zwolniony z opłacania składki zdrowotnej!

Praca na etacie zwalnia osoby prowadzące działalność z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. A ze składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Etat nie ma takiej mocy prawnej. Przedsiębiorca na etacie nadal podlega obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej. Przepisy przewidują zwolnienie z opłacania składki tylko w przypadku przedsiębiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz emerytów i rencistów. Sam fakt posiadania orzeczenia, emerytury lub renty jednak nie wystarczy. Muszą oni jeszcze spełniać określone warunki.

 

Przedsiębiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą nie opłacać składki zdrowotnej, jeśli spełniają kryterium przychodu.  W przypadku, gdy uzyskiwane przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury (500 zł) bądź opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej, przedsiębiorca może nie płacić składki zdrowotnej.

Zwolnienie przysługuje również osobom niepełnosprawnym, które nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale posiadają wydane przez lekarza ZUS orzeczenie o niezdolności do pracy.

 

Emerytura lub renta a zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

 

Emeryci i renciści, spełniający określone warunki, również kwalifikują się do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Tu znaczenie ma wysokość otrzymywanego świadczenia. Warunkiem skorzystania z ulgi jest pobieranie świadczenia w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz uzyskiwanie dodatkowych przychodów z tytułu działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury bądź opłacanie podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-nie-zawsze-musisz-oplacac-skladke-zdrowotna/2/

Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.