Powrót

Zostań liderem przedsiębiorczości

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-02-08

Masz takie cechy jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność – ten projekt jest dla Ciebie. Skorzystaj ze wsparcia na działalność.

Został uruchomiony kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiający otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej. Będzie on realizowany na obszarze subregionu białostockiego (miasta Białystok oraz gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów).

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku od 30. roku życia zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo oraz jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Szkolenia…

Przed założeniem działalności zostanie zapewnione obowiązkowe szkolenie, które ma na celu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia firmy. W ramach szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

  • przygotowanie biznesplanu,
  • podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej,
  • formy prowadzenia działalności ,
  • marketing oraz księgowość,
  • formy zatrudniania pracowników,
  • obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i US.

Uczestnicy będą mieli również do wyboru szkolenia z E-commerce, budowania wizerunku, CSR w biznesie, zarządzania sprzedażą i relacją z klientem, kluczowych momentów w negocjacjach czy zarządzania jakością.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna oraz…

Maksymalna kwota dotacji inwestycyjnej dla jednej osoby wynosi 23 125,00 zł. W regulaminie nie został określony limit wysokości wsparcia finansowego w stosunku do kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, co oznacza, że wsparcie może obejmować 100 proc. kosztów uruchomienia firmy.

Dodatkowo można otrzymać również wsparcie pomostowe –  aż przez 12 miesięcy. W ramach wsparcia pomostowego uczestnik projektu otrzymuje: wsparcie finansowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).

Dodatkowe informacje

Jeśli wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny, osobie starającej się o dotacje przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną weryfikację, w odróżnieniu od wniosków składanych w urzędzie pracy. Firma, utworzona w ramach projektu powinna działać minimum 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Formularze rekrutacyjne do projektu przyjmowane są do 17.02.2017 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać  w Biurze Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://www.iph.bialystok.pl/projekt-liderzy-przedsiebiorczosci/


Zobacz podobne artykuły:

Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.