Powrót

Zmiana wysokości składek dla prowadzących firmę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-12-20

Prowadzisz działalność? Od nowego roku Twoje składki mogą wzrosnąć o 4,9 proc. Sprawdź wysokość poszczególnych składek w 2017 r.

Nowy rok niesie nie tylko zmiany dla etatowców otrzymujących minimalne wynagrodzenie, ale i dla przedsiębiorców. Zmienia się wartość bazowa, od której naliczane są składki dla osób prowadzących działalność.

Wysokość składek dla przedsiębiorców podlegających ogólnym zasadom

W 2017 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne ma wzrosnąć prawie o 200 zł, z 4055 zł na 4252 zł. Podstawę wymiaru składek będzie stanowiła więc kwota 2557,80 – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W porównaniu z mijającym rokiem łącznie składki wzrosną o 40,44 zł.

Składki preferencyjne

Osoby, które rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadziły wcześniej działalność i ją zamknęły, a od czasu zamknięcia upłynęło już 5 lat, mają prawo do tak zwanego ZUS-u preferencyjnego przez okres 24 miesięcy. Składki naliczane są od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2000 zł spowoduje wzrost składek preferencyjnych o 8,1 proc. Z podstawy wynoszącej 555 zł na 600 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Składka zdrowotna

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi zadeklarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a składka nie może być niższa niż 9 proc. podstawy wymiaru. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2017 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 300 zł.

Termin płatności

W przypadku gdy przedsiębiorca odprowadza składki tylko za siebie, zobowiązany jest dokonać płatności do 10 dnia następnego miesiąca, a w przypadku odprowadzania składki za siebie i osobę współpracującą - do 15 dnia następnego miesiąca. Składki opłaca się w formie przelewu bankowego.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://zus.pox.pl/zus/nowe-skladki-zus-na-2017-rok.htm

http://zus.pox.pl/zus/podwyzka-zus-wyniesie-az-8.htm


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.