Powrót

Urlop wypoczynkowy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-08-12

Niezbywalne prawo każdego pracownika. Sprawdź, jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego oraz na jakich zasadach jest udzielany!

Prawo pracy zapewnia pracownikowi na etacie prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie można się zrzec. Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika i może wynosić 20 lub 26 dni.

Jak obliczyć wymiar urlopu

Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy danego pracownika i wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracujesz krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracujesz co najmniej 10 lat.

Dodatkowo do czasu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza się okres nauki:

  • szkoła zawodowa – trzy lata,
  • szkoła średnia ogólnokształcąca – cztery lata,
  • szkoła średnia zawodowa – pięć lat,
  • szkoła policealna – sześć lat,
  • szkoła wyższa – osiem lat.

W przypadku nauki w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza się okres nauki lub zatrudnienia, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Do stażu nie wlicza się umów-zleceń oraz okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Urlop udzielany jest na wniosek pracownika. Może on podzielić go na części, ale co najmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu.

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym uzyskało się do niego prawo. Jeśli jest to niemożliwe, najpóźniej do końca III kwartału roku następnego.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.