Powrót

Spółdzielnia socjalna pomysłem na firmę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-05-04

Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy? Myślisz o działalności w ramach spółdzielni socjalnej? Sprawdź, kto może założyć spółdzielnię i jakie wsparcie może uzyskać na start oraz rozwój!

Zmiany w przepisach rozszerzyły grupę osób uprawnionych do zakładania spółdzielni socjalnej. Osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej od niedawna również  mogą liczyć na większe wsparcie z urzędu pracy.

 

Kto może założyć spółdzielnię socjalną

 

Od kwietna do założenia spółdzielni socjalnej wystarczą trzy osoby, a nie pięć - jak było dotychczas. Docelowo jednak spółdzielnia ma być podmiotem, gdzie współpracuje ze sobą co najmniej pięciu członków. Spółdzielnia powołana do życia przez trzy osoby będzie musiała więc w ciągu 12 miesięcy przyjąć w poczet członków kolejne dwie osoby i to z kręgu wykluczonych.

Osoby wykluczone, wymienione w art. 4 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, to:

  • osoby bezrobotne,
  • osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  • osoby niepełnosprawne,osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
  • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej (art. 49 pkt 7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
  • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,osoby
  • usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wsparcie na otwarcie i rozwój spółdzielni socjalnej

 

Zmiany w przepisach umożliwiają ubieganie się o środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej dla osób nie tylko bezrobotnych, ale również poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia. Wysokość dofinansowania wynosi do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w obu przypadkach.

Dodatkowo z urzędu pracy spółdzielnia może ubiegać się  o doposażenie stanowiska pracy w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia na doposażenie stanowiska pracy. W ramach refundacji spółdzielnia będzie musiała zatrudnić skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.

Spółdzielnie socjalne mogą także ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia. Wsparcie będzie przyznawane na okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wysokość refundacji to minimalne wynagrodzenie na każde stanowisko.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych


Zobacz podobne artykuły:

Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.